How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Lavere rådgivning for makrel igen i år Udgivet 27.09.2018

Rådgivningen for makrel er offentliggjort af ICES fredag den 28. september.

Biomassen af makrel er mere end halveret fra 2010 med 4,8 millioner tons til 2,4 millioner tons i 2018. Antallet af nye fisk (rekrutter) på vej ind i fiskeriet var højt i 2014, men antallet af nye fisk er de seneste 4 år på et lavere niveau.

Rådgivningen er derfor at fangsterne i 2019 ikke bør overstige 318.403 tons. Det er en reduktion på 42 % fra 2018 rådgivningen på 550.948 tons. En nedgang i bestandstørrelsen var forventet ud fra ICES’ beregninger, fordi de samlede internationale fangster igen i 2017/2018 ikke var bæredygtige. Nedgangen er dog større and forventet.

Den store reduktion i rådgivningen skyldes dels at fangsterne i 2018 er 83 % større end ICES rådgivningen og biomassen af makrel er blevet meget mindre i senere år, samt at der er færre fisk på vej ind i fiskeriet i de senere år (fra 2015). De nyeste mærkning-genfangst-data er den primære kilde til at nedgangen var større end forventet. ICES har nedsat en særlig arbejdsgruppe til at kulegrave dette i januar/februar 2019.

Makrellen overvintrer og gyder hovedsageligt vest for de Britiske Øer og gæster i sommermånederne de nordiske farvande, herunder Grønland, for at spise plankton. Dette forår var koldt, hvilket formentlig påvirkede makrellernes nordvestlige vandring. Til trods for den mindre bestand har det kommercielle fiskeri i Østgrønland opretholdt høje fangstrater i 2018. Dette kan bl.a. skyldes øget effektivitet i den grønlandske flåde. Årets grønlandske undersøgelser af pelagiske fisk og plankton indgår sammen med andre landes undersøgelser af den samlede bestand, som strækker sig ud over hele Nordøstatlanten.

Den grønlandske flåde har fisket makrel siden 2011 (se Tabel 1).

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Grønland 62 7.402 54.148 78.581 30.351 36.195 46.726 62.927
Total Globalt 946.662 892.353 931.732 1.393.000 1.208.990 1.094.066 1.155.944 1.000.000

Tabel 1. Landinger af makrel fra Grønland og totale fangster fra 2011 til 2018. Den grønlandske flåde har fisket makrel siden 2011. I 2018 er der p.t. landet 62.927 tons (logbogsdata nær sæsonens afslutning d. 23. september).

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Seniorforsker i Afdelingen for Fisk og Skaldyr Teunis Jansen på tlf. +45 21314997 eller mail: teja@natur.gl.

Verified by ExactMetrics