How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Om narhvaler i Østgrønland Udgivet 20.12.2018

Der har været en del debat i medierne om narhvalerne og narhvalfangsten i Østgrønland. Vi ved der er flere bestande af narhvaler i Østgrønland og at der er relativt få narhvaler i bestandene ved Ittoqqortoormiit og Tasiilaq. Disse bestande går med al sandsynlighed tilbage.

Pinngortitaleriffik står for alle optællinger af havpattedyr i Grønland. I 2008 blev der talt omkring 1.200 narhvaler ved Ittoqqortoormiit og 1.100 ved Tasiilaq. Det er ca 30% af havoverfladen der dækkes ved disse tællinger. Resten af områderne vurderes at have den samme tæthed af narhvaler som de overfløjne områder.

Nyere tællinger i 2015, 2016 og 2017 kunne dog kun finde ca. 500 narhvaler ved Ittoqqortoormiit og 800 i området omkring Kangerlussuaq fjorden, der hvor fangerne fra Tasiilaq fanger langt de fleste narhvaler. Det lykkedes ikke i 2016 at finde narhvaler syd for Kangerlussuaq. Det tyder derfor på, at der er så få narhvaler i dette område at de ikke længere kan tælles fra fly. Der findes andre bestande af narhvaler i Nordøstgrønland, ud for nationalparken. Der er dog intet der p.t. tyder på at disse bestande understøtter fangsten ved Ittoqqortoormiit og Tasiilaq. Disse nordlige bestande blev talt i 2017 og 2018, men resultaterne skal først godkendes af NAMMCO i 2019.

Det er ikke kun tællinger som er afgørende for rådgivningen om det bæredygtige fangst niveau. Rådgivningen bygger også på fangststatistik for de sidste 30 år, satellitsporinger af hvaler, genetik, viden om dyrenes adfærd, unge produktion samt fangernes oplysninger. Klimaets påvirkning af hvalernes vandringer er også i de senere år blevet inddraget som en vigtig faktor som bør undersøges.

De små bestande af narhvaler ved Ittoqqortoormiit og Kangerlussuaq kan kun understøtte en lille fangst. Derfor var NAMMCOs videnskabelige rådgivning i 2017 helt nede på 10 narhvaler per år ved Ittoqqortoormiit og 10 ved Kangerlussuaq fjord. Her blev det også anbefalet at der ikke bør være fangst syd for Kangerlussuaq området, hvor der sandsynligvis er for få narhvaler til at understøtte en bæredygtig fangst.

På grund af den kritiske situation for fangsten af narhvaler i Østgrønland, er der planlagt et nyt videnskabeligt møde i NAMMCO i efteråret 2019. Her vil nye og ældre undersøgelser danne grundlaget for en opdatering af den videnskabelige rådgivning for bæredygtig fangst af narhvaler i Østgrønland.

Verified by ExactMetrics