How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Samme mængde rejer som sidste år kan fanges i 2019 Udgivet 01.11.2018

Der kan fiskes 105.000 tons rejer i Vestgrønland i 2019. Den biologiske rådgivning om rejefiske-riet er hermed uændret fra 2018. I Østgrønland er rådgivningen for rejefiskeriet i 2019 ligeledes uændret på 2.000 tons. Rådgivningerne er afleveret til Naalakkersuisut, der fastsætter de endelige kvoter for hvor mange tons rejer der kan fiskes i Grønland.

Forskernes beregninger viser, at bestanden af rejer ved Vestgrønland ligger på et bæredygtigt niveau. Fangstniveauet ved Vestgrønland er fastsat med udgangspunkt i, at rejebestanden er stabil, det viser resultaterne både fra de biologiske undersøgelser, fra fiskeridata samt i model-beregninger.

Bestandsstørrelsen beregnes på baggrund af rejefiskeriets fangster, fangster pr. træk i rejefiskeriet, beregnet størrelse af rejebiomasse ud fra biologiske undersøgelser samt mængden af de torsk, der forventes at spise rejer. Den Nordatlantiske Fiskeriorganisation(NAFO) anbefaler på baggrund af dette et fangstniveau på 105.000 tons i Vestgrønland.

Den østgrønlandske rejebestand er på et lavt niveau, og rejefiskeriet har været begrænset til et mindre område på Østkysten ligesom fangsterne har ligget på et lavt niveau i de år. Grønlands Naturinstitut har pga. manglende skibskapacitet ikke haft mulighed for at foretage undersøgelser på Østkysten de seneste to år. Rådgivningen er derfor uændret.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Forsker i Afd. for Fisk og Skaldyr, AnnDorte Burmeister, på tlf. +299 361200 ell. mail: anbu@natur.gl

Verified by ExactMetrics