How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Selvdøde lomvier i Sydgrønland i vinters døde af sult Udgivet 17.05.2018

Hændelsen med de selvdøde lomvier i Sydgrønland i januar 2018 var grundet i sult blandt fuglene. Det konkluderer DTU Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet, og Grønlands Naturinstitut.

Fangere fra forskellige områder indsamlede i alt 20 af de selvdøde lomvier, som blev sendt til analyser i de før nævnte institutioner. Fuglene var ekstrem tynde og vejede i gennemsnit 40% mindre end de normalt gør om vinteren. I tre fugle blev der samtidig påvist fugleinfluenza, men en lavpatogen type. Influenzatypen er relativ almindelig blandt vilde fugle og normalt ikke udgør et helbredsmæssigt problem for fuglene, udtaler Embedsdyrlæge Sanne Eline Wennerberg fra Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland.

De første meldinger kom fra Aappilattoq og Narsaq Kujalleq den 3. januar, men i løbet af de næste to uger blev der også observeret døde fugle i Paamiut samt ved Nuuk.

Lignende episode med selvdøde lomvier i Sydgrønland er kendt fra vinteren 2004 og 2014. Dengang tydede undersøgelserne også klart på, at fuglene var døde af sult. Der tegner sig et mønster af at fuglene med jævne mellemrum er udfordret af vinterstorme og/eller fødeforhold i overvintringsområdet, siger Seniorforsker Flemming Ravn Merkel ved Grønlands Naturinstitut.

Overvintringsområdet ud for Sydgrønland benyttes typisk af fugle fra Svalbard, Island og Sydvestgrønland, som alle er områder hvor ynglebestandene går kraftig tilbage.

”Det er uvist, hvor meget episoderne med massedød om vinteren bidrager til denne udvikling, men det trækker naturligvis i den forkerte retning”, konkluderer Flemming Ravn Merkel og fortsætter:
”Vi kan desuden konstatere, at der er en overvægt af hunner blandt de døde fugle, hvilket kan medføre yderligere negativ effekt på bestandene”.

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland og Grønlands Naturinstitut vil gerne orienteres hurtigst muligt, såfremt lignende tilfælde af selvdøde fugle observeres. En eventuel håndtering af fuglene, bør først ske efter at myndighederne er kontaktet.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Seniorforsker Flemming Ravn Merkel på tlf. +45 30783173 ell. email: frm@bios.au.dk

Eller:

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland på tlf. +299 345000 eller email: uumasut@nanoq.gl

Verified by ExactMetrics