How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Tilbagegang i samtlige indenskærs hellefiskebestande i Nordgrønland Udgivet 26.06.2018

De indenskærs bestande af hellefisk i Disko Bugt, Uummannaq og Upernavik er nu alle på et lavere niveau end tidligere. Den biologiske rådgivning for hellefisk indenskærs for 2019, er 5.120 tons for Disko Bugt, 5.800 tons for Uummannaq og 5.330 tons for Upernavik. Det er en tilbagegang for samtlige områder.

For Disko Bugts vedkommende viser, både de biologiske undersøgelser med trawl og garn og data fra fiskeriet, at bestanden er gået tilbage. Samtidig viser data, at de landede hellefisk er blevet konsekvent mindre og at der er færre store fisk gennem de sidste 10 år. Konkret betyder det, at, der skal fiskes dobbelt så mange hellefisk for at få samme mængde fisk i vægt i dag end for 10 år siden. Med andre ord, tages der i dag langt flere hellefisk ud af bestanden end for 10 år siden og presset på bestanden i dag er derfor blevet større.

NAFOs videnskabelige råd vurderer dermed, at fangsterne i Disko Bugt ikke bør overstige 5.120 tons i 2019. Fangsterne i 2016 var på 10.760 tons, men faldt i 2017 til 6.406 tons selv om kvoten var på 9.200 tons.

For Uummannaq og Upernaviks vurderer NAFOs videnskabelige råd, at bestandene i de to områder nu viser de første tegn på tilbagegang og rådgiver derfor lavere fangster end tidligere. Fiskernes logbøger fra 2014 viser, at det er blevet sværere (fald i fangstrater) for dem, at fange hellefisk i begge områder. Samtidig ses der også et fald i størrelsen af de landede hellefisk i forhold til tidligere. Rådgivningen for Uummannaq i 2019 er dermed 5.800 tons – 700 tons lavere end den tidligere rådgivning og 3.900tons lavere end fiskeriet i 2016 og 2017. Rådgivningen for Upernavik i 2019 er 5.330 tons – 970 tons lavere end den tidligere rådgivning og 1.700 tons mindre end fiskeriet i 2016 og 2017.

Udenskærs i Vest- og Østgrønland er hellefisk bestande i bedring, og NAFO har derfor hævet rådgivningen. Rådgivningen om hellefisk udenskærs ved Vestgrønland hæves med 4.070 tons til 36.370 tons (skal deles med Canada), mens rådgivningen om Østgrønland hæves med 150 tons til 24.150 tons.

Se rådgivningen her.

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Afdelingschef for Afdeling for Fisk og Skaldyr Helle Siegstad, tlf. +299 361200 eller email: hesi@natur.gl

Verified by ExactMetrics