How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Tur til Upernavik området efter lomvie viden Udgivet 24.01.2018

I første halvdel af februar måned 2018 vil et hold på fire kvinder fra Grønlands Naturinstitut, rejse rundt i nordvest Grønland for at udføre borgermøder og interviewundersøgelser om polarlomvier. Rejsen vil bringe dem til Kullorsuaq, Nuussuaq, Tasiusaq og Upernavik.

Ud over at holde borgermøder om Naturinstituttets lomvie arbejde, vil biolog og Ph.d.-studerende, Aili Lage Labansen, indsamle lokalviden i Upernavik området i forbindelse med sit Ph.d.-projekt. Kolonierne i nordlige Upernavik, Apparsuit og Kippaku, er de største lomviekolonier i Vestgrønland, når man ser bort fra kolonierne i Qaanaaq området. Kippaku er stabil mens Apparsuit er i markant tilbagegang. Og det er netop årsager til at nogle kolonier er i tilbagegang og andre ikke, som Aili arbejder med i sit Ph.d. projekt.

Biologer arbejder som regel en forholdsvis kort og intens periode ved hver lomviekoloni i yngleperioden, mens lokale som færdes i nærområderne i større dele af året, tilegner sig en anden type viden som også er vigtig for forståelsen af lomvien bestanden. Derfor opfordrer Aili Labansen til, at borgerne i de nævnte bygder og i Upernavik hjælper hende med dele ud af deres viden, ved at deltage i interviewundersøgelserne og ved borgermøder, der bliver afviklet hvert sted.

Årsager til tilbagegang skal afsøges

”De fleste lomviekolonier i Grønland er i tilbagegang og de få tilbageværende stabile kolonier befinder sig i nordlige Upernavik og i Qaanaaq området. Kippaku og Apparsuit er særligt interessante i denne sammenhæng, da de ligger tæt på hinanden. Antallet af fugle i kolonien Apparsuit er på forholdsvis kort tid gået tilbage med mange tusind fugle hvorimod Kippaku, der ligger lige syd for Apparsuit, er stabil. Vi er i gang med at undersøge forskellige faktorer der kan forklare dette, men jeg håber at lokalviden bl.a. kan være med til at belyse årsager til denne forskel”, siger Aili Lage Labansen.

Polarlomvien er den vigtigste fugle fangstart i Grønland og Ailis Ph.d.-projekt vil bidrage med ny viden, som kan forbedre rådgivningen om bæredygtig udnyttelse af lomvien.

Lomvier i tilbagegang trods mærkbare stramninger i forvaltningen

Gennem de sidste ca. 20-50 år har en række grønlandske ynglekolonier af polarlomvier været i kraftig tilbagegang og 4 kolonier er helt forladt indenfor de sidste 20 år. Trods flere beskyttelsestiltag, herunder mere end 10 år med et kraftig reduceret jagttryk, har det ikke været muligt at vende udviklingen. Kun kolonierne i Qaanaaq området, samt enkelte i Upernavik området, har ikke vist tilbagegang i nyere tid.

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Biolog Aili Lage Labansen på tlf. +299 361200 eller email: aila@natur.gl

Verified by ExactMetrics