How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Vi må sammen tilpasse os til klimaforandringerne Udgivet 10.09.2018

Et hold forskere fra Canada, Grønland og Danmark har studeret nogle af de problemer, Grønland står over for i fremtiden. Nu præsenterer forskerne gode råd til at håndtere de forandringer, som et varmere klima medfører i Grønland. Det sker på et offentlig møde, der afholdes på Naturinstituttet i Nuuk.

Arktisk Råd har netop udgivet rapporten “Adaptation Actions for a Changing Arctic – Baffin Bay and Davis Strait Region“, der omhandler Vestgrønland og det østlige Canada, samt de mellemliggende havområder.

Forskerne beskriver her de klima-relaterede problemstillinger, som de to lande står overfor nu og i fremtiden, og kommer med et bud på, hvordan man bedst tilpasser sig disse udfordringer.

Øget skibstrafik, ændrede fangst muligheder, flere turister, vildere vejr med flere ulykker til følge og invasion af nye arter. Det er blot nogle af de udfordringer, Grønland står ansigt til ansigt med.

Konference om fremtiden i Nuuk

Den 11. september afholder forskerne en konference på Naturinstituttet i Nuuk. Her diskuterer de fremtiden i et Grønland, der bliver præget af klimaforandringer og ændringer i den globale og lokale økonomi.

”Med baggrund i de eksisterende tendenser har vi så at sige kigget i krystalkuglen og prøver at komme med nogle bud på, hvordan vi som samfund kan forberede os på fremtiden, så nye muligheder kan udnyttes og nye trusler kan afbødes,” fortæller en af forfatterne bag rapporten, Malene Simon, Afdelingsleder ved Grønlands Klimacenter under Naturinstituttet.

Befolkningen skal også inddrages i rapportens konklusioner og anbefalinger, hvor der er planlagt et borgermøde på Grønlands Naturinstitut i Nuuk tirsdag den 11. september kl. 19-21.

Her vil forskerne holde korte oplæg om bæredygtigt fiskeri, alternativ udnyttelse af de levende ressourcer bl.a. i forbindelse med turisme, tilpasning af infrastruktur og sammenhæng med sundhed i boliger, ligesom de berører muligheder og miljøudfordringer for skibsfart i forbindelse med blandt andet råstoffer og turisme.

”Vi håber mange vil møde op og være med til at diskutere nogle af de valg, vi kommer til at træffe i fremtiden.” siger Malene Simon.

Alle er velkomne til det offentlige møde og der er ingen tilmelding. Der vil være simultan tolkning fra dansk til grønlandsk.

Verified by ExactMetrics