How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Klaus Nygaard hædret med Rink-medaljen Udgivet 03.10.2019

På billedet: Klaus Nygaard modtager af Rink-medaljen. Foto: S. Nørgaard Andersen.

Bestyrelsen for ”Det Grønlandske Selskab” i Danmark har tildelt direktør på Grønlands Naturinstitut, Klaus Nygaard, Rink-medaljen. Rink-medaljen uddeles til personer, der på en helt særlig måde har givet et bidrag til den videnskabelige forskning vedrørende Grønland eller på en anden måde har gjort en betydningsfuld indsats for det grønlandske samfund.

”Du har været inspirator og skabt et godt, tiltrækkende internationalt forskningsmiljø omkring dig, der har skabt det mest betydningsfulde forskningsinstitut i Grønland.
Det er gjort med forståelse for, at forskningen skal have kvalitet og uafhængighed, men også relevans for det samfund den er en del af.

Du har i enestående grad formået at skabe respekt om instituttets rådgivning til det grønlandske samfund og dets allervigtigste erhvervsgrundlag – udnyttelse af de levende ressourcer, rejer, fisk, hav- og landpattedyr og fugle.

Du har skabt politisk opbakning og accept af jeres rådgivning i erhvervet, selv om de foreslåede kvoter måske sjældent vækker begejstring”, begrunder formand for Det Grønlandske Selskab, Johnny Fredericia, blandt andet i sin tale til Klaus Nygaard.

Rink-medaljen er nu blevet uddelt for 13.gang. Foto: Det Grønlandske Selskab.

Det Grønlandske Selskab har i forbindelse med fejringen af 200 året for H.J. Rinks fødsel publiceret et festskrift og i den afslutter selskabets formand, Johnny Fredericia, sin lykønskning med disse ord:

”Medaljen er en personlig hædersbevisning. Men i et moderne forsknings- og rådgivningsinstitut kan ingen skabe det hele alene. Derfor tilfalder æren også dit institut med alle dets dygtige og engagerede medarbejdere”.

Dermed er Klaus Nygaard kommet i et fornemt selskab med navnkundige personer, der har haft en stor betydning for Grønlands historie. Personer, der også har fået tildelt Rink-medaljen er blandt andet: Robert Petersen, Minik Rosing, Lauge Kock, Ejner Mikkelsen, Eigil Knuth, Frederik Nielsen, Sara Helms, Christian Berthelsen, Jens Rosing, Christian Vibe, Jens Dahl og Helge Larsen.

Selskabet har siden sin oprettelse i 1905 arbejdet for at fastholde og udvide interessen for og kendskabet til Grønland og det grønlandske samfund primært i Danmark. Udover at arrangere foredrags- og debataftner om grønlandske forhold udgiver selskabet yderligere blandt andet publikationerne ”Tidskriftet Grønland” og ”Polarfronten”.

Det Grønlandske Selskabs formands, Johnny Fredericias, pressemeddelelse om begrundelserne ved overrækkelsen af Rink-medaljen til Klaus Nygaards er at læse i sin fulde længde på Grønlands Naturinstituttets hjemmeside.

Klaus Nygaard. Foto: I. Bisgaard.

Læs Det Grønlandske Selskabs pressemeddelelse her.

Kontaktinformation:

Johnny Fredericia, formand for Det Grønlandske Selskab dgls@dgls.dk eller +45 21 46 32 44

Klaus Nygaard, Direktør for naturinstituttet, telefon +299 55 12 42

Verified by ExactMetrics