How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Meget få makrel i Grønlandsk farvand sommer 2019 Udgivet 29.08.2019

Sommerens makrelundersøgelser viser at der er meget få makreller i grønlandsk farvand i 2019 sammenlignet med perioden 2013-2017. Mængden af makreller der vandrede til Norskehavet er i stedet steget markant i år.

Makrellen overvintrer og gyder hovedsageligt vest for de Britiske Øer i foråret og gæster de nordiske farvande, herunder Grønland, for at spise plankton i sommermånederne. Makrellen viste sig for første gang i Grønland i 2011. I år er kun 0.1 % af de opmålte makreller søgt til Grønland mod tidligere 5-13 % i 2014-2018. Makrellen har i stedet søgt mere mod nord til Norskehavet.

Temperaturen i overfladevandet Østgrønland var 1-2 °C højere end gennemsnittet for de sidste 20 år, og dermed høj nok til makrel. Makrelbestanden er stadig stor (ifølge ICES fremskrivninger for 2019 som blev foretaget først på året), og selv om plankton forekomsten var reduceret, så var den stadig over niveauet i Norskehavet. Årsagen til dette års ændrede vandringsmønster må derfor findes andetsteds – måske i de oceanografiske forhold på makrellens vandringsrute tidligere på året?

Sildestimer blev observeret med akustisk og fanget med trawl i Danmarksstrædet. Pga is kunne undersø-gelserne ikke gennemføres i det område hvor den grønlandske flåde plejer at fange norsk vårgydende sild.

Figur 1: Makrelfangster (kg per trawlet km2 i overfladen (0-30 m)) i 2019 (øverst), og i 2010-2019 (nederst). Cirklerne viser fangster af makrel og de farvede firkanter viser fordelingen af biomassen.

Årets grønlandske undersøgelser af pelagiske fisk og plankton var koordineret med tilsvarende undersø-gelser ved Norge, Færøerne, Island og i Nordsøen. Biologer fra de involverede lande har i den forgangne uge oparbejdet de mange togtresultater på et arbejdsgruppemøde under den Internationale Havforsk-ningskommission (ICES). Rapporten kan ses her. Opmålingen af makrel indgår i vurdering af den samlede bestand, som strækker sig ud over hele Nordøst Atlanten. Naturinstituttet er repræsenteret i kernegrup-pen af forskere, der foretager disse beregninger. ICES’ endelig kvoteråd for 2020 vil foreligge i begyndel-sen af oktober.
For yderligere oplysninger, kontakt:
Seniorforsker i Afdelingen for Fisk og Skaldyr Teunis Jansen på tlf. +45 21314997 eller mail: teja@natur.gl

Verified by ExactMetrics