How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Stor loddeårgang øger rådgivning til 904 tusind tons Udgivet 06.10.2021

Der er store mængder af lodde i Østgrønland. Det er årsagen til en rådgivning på 904.200 tons for fiskeriet ved Island i 2021/22. Mange ungfisk forventes desuden at skabe muligheder for et godt loddefiskeri også i 2023.

Det er mange år siden at bestanden af voksne lodder har været så stor som nu, og samtidig er antallet af unge 1- og 2-årige lodder det tredjehøjeste siden 1995. Det giver forventninger om et godt loddefiskeri i starten af 2023. En fiskeriaftale mellem Island, Grønland og Norge giver Grønland 15 % af kvoten, svarende til omkring 136.000 tons af den rådgivne mængde i 2021/22. Fiskeriet foregår i islandsk farvand i perioden 15. oktober til 15. april.

Den udenskærs loddebestand opholder sig primært i Østgrønland, men gyder sydvest for Island. Larverne driver herfra til opvækstområderne i Østgrønland, hvor de unge lodder æder vandlopper og lyskrebs (krill); de er selv vigtige byttedyr for hvaler, sæler, fugle og større fisk. Når lodderne er ca. 2½ år gamle, kønsmodnes de og vandrer tilbage til Island, hvor de gyder og dør.

Omkring 2003 flyttede loddebestanden længere mod vest og opholder sig nu primært i østgrønlandsk farvand – sandsynligvis fordi temperaturen steg markant. Samtidig mindskedes bestanden kraftigt, og fra 2005 faldt de samlede fangster til mindre end 350.000 tons. Efterårets undersøgelser viser, at lodden stadig har en vestlig udbredelse (Figur 2), men bestanden er nu stærkt øget på grund af de nye, store årgange.

De biologiske undersøgelser med ekkolod (akustik), der danner grundlag for rådgivningen, er foretaget i et samarbejde mellem Grønlands Naturinstitut og Marine and Freshwater Research Institute i Island. Den tekniske rapport kan hentes her.

Den biologiske rådgivning for 2022 for andre pelagiske bestande viser nedgang i forhold til 2021: makrel (-7%), sild (-8%) og blåhvilling (-19%). Se sammendrag af rådgivningen her.

 

For yderligere oplysninger, kontakt:
Seniorforsker i Afdeling for Fisk og Skaldyr, Teunis Jansen, på tlf. +45 21314997 eller mail teja@natur.gl

Samlede internationale fangster i tusinde tons (venstre) og antal af 1- og 2-årige lodder observeret i de akustiske efterårstogter (højre).

Verified by ExactMetrics