How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Et sandsynligvis permanent regimeskift i et arktisk marint økosystem Udgivet 25.11.2022

Fund af et uventet stort antal fin- og pukkelhvaler i de tidligere isfyldte farvande i Østgrønland tyder nu på et muligvis irreversibelt kritisk punkt og en ændring i det marine økosystem fra ét regime til et andet

Et subarktisk økosystem ud for Sydøstgrønland domineret af store mængder drivende pakis har i løbet af dette århundrede ændret sig til et mere tempereret system med mindre havis og højere havtemperaturer. Disse ændrede sommerforhold i havet gør regionen mere attraktiv for et stort antal fin- og pukkelhvaler og andre arter.

Dramatiske økologiske ændringer som disse betragtes som regimeskift i den økologiske litteratur. Skift fra ét regime til et andet sker på et kritisk punkt (”tipping point”) og kan være irreversibelt. Regimeskiftet har effekter, der slår igennem i hele økosystemet (kaskadeeffekter).

Det er konklusionerne i en ny videnskabelig undersøgelse, der er publiceret i det internationale videnskabelige tidsskrift Global Change Biology. Undersøgelsen ledes af Grønlands Naturinstitut med bidrag fra Statens Institut for Vandressourcer, Danmarks Tekniske Universitet, DTU.

“I dette tilfælde vil det nye regime sandsynligvis blive permanent i en overskuelig fremtid, medmindre temperaturerne falder, og eksporten af is fra nord stiger igen. Ifølge de seneste IPCC-rapporter gør fortsatte klimaforandringer i det 21. århundrede det nye regime sandsynligt,” siger professor Mads Peter Heide-Jørgensen, Grønlands Naturinstitut.

“Et af hovedresultaterne er, at denne begivenhed er så usædvanlig i de sidste 200 års observationer af sommeris i regionen. Vi har set store ændringer i nogle af de øvre trofiske niveauer. Der er sandsynligvis mange andre ændringer i økosystemet og fødenettet, som endnu ikke er beskrevet, og som kan være en del af årsagen til, at arter, der vandrer over store afstande, kommer til regionen,” siger professor Brian MacKenzie, National Institute of Aquatic Resources, DTU.

Kritiske punkter

Det, der fører til et kritisk punkt, er kendt som en ”kritisk faktor”, og omfanget af drivende hav­is er en let påviselig kritisk faktor, der i dag kan registreres på satellitbilleder.

I 2012 blev der for første gang fanget blåfinnet tun som bifangst i et pelagisk fiskeri efter makrel i farvandet ud for Østgrønland. Dette var en øjenåbner, der viste, at der var ved at ske noget dramatisk med det subarktiske økosystem.

Mængden af andre tegn på økologiske ændringer steg også – som det uventede store antal fin- og pukkelhvaler, der blev fundet i de tidligere isfyldte farvande i Østgrønland. De begyndte at forekomme sammen med arter fra tempererede egne som delfiner, spækhuggere og grindehvaler. Samtidig svandt observationer af højarktiske arter som narhval og hvalros i Sydøstgrønland.

Dette økologiske skift i det dominerende regime i Østgrønland var drevet af faldet i mængden af sommerdrivis langs Østgrønland. En 200 år lang registrering afslørede, at mængden af kystnær havis nåede hidtil usete lave niveauer efter år 2000. Dette åbnede området for de store rovdyr, der er afhængige af åbent vand for at kunne trække vejret.

“Den nylige forsvinden af sommerpakisen langs Østgrønland viser, hvordan ændringer i de marine økologiske forhold hænger sammen med meteorologiske forstyrrelser flere tusinde kilometer væk,” siger professor Mads Peter Heide-Jørgensen.

Fakta

Det meste af pakisen i Ishavet dannes i et cirkulationssystem nord for Alaska, hvorfra den gennem flere år skubbes af strømme mod det nordlige Grønland. Derfra driver det meste gennem Framstrædet i høj fart sydpå langs den østgrønlandske kyst, inden det kommer ind i Nordatlanten.

Undersøgelsen er en del af det EU-finansierede ECOTIP og et projekt i Nordisk Råds regi, der undersøger sammenhænge mellem ændrede oceanografiske forhold og fiskeriet i Østgrønland (AG-Fisk LEGCO). ECOTIP fokuserer på kritiske faktorer i havmiljøet i Nordatlanten.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontakt professor Mads Peter Heide-Jørgensen, Grønlands Naturinstitut, mhj@ghsdk.dk, +4540257943, eller professor Brian MacKenzie, National Institute of Aquatic Resources, DTU, brm@aqua.dtu.dk, +45 21315814.

Verified by ExactMetrics