How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Der kan fiskes flere krabber i tre områder i 2023 Udgivet 09.11.2022

Rådgivningen fra Grønlands Naturinstitut er baseret på biologiske undersøgelser ved Sisimiut og data fra det kommercielle fiskeri i form af logbøger fra samtlige forvaltningsområder.

Logbøger fra fiskeriet i Disko Bugt viser, at bestanden er stabil på trods af stigende fangster over en årrække, og det anbefales, at fangstniveauet i 2023 ikke overstiger 982 tons. Det er en forøgelse i forhold til 2022, hvor rådgivningen var 796 tons.

I forvaltningsområde Sisimiut indenskærs er bestanden over middel for hele undersøgelsesperioden. Det anbefales, at fangstniveauet i 2023 ikke overstiger 599 tons, hvilket er en forøgelse i forhold til 2022, hvor rådgivningen var 547 tons.

I udenskærsområdet ved Sisimiut har fangsterne ligget på et lavt niveau de senere år, samtidig med at fangstraterne har været faldende. Data fra de biologiske undersøgelser viser en fremgang i bestanden. Derfor anbefales det, at fangstniveauet i 2023 ikke overstiger 102 tons, hvilket er uændret i forhold til 2022.

I Nuuk-Paamiut-området viser logbogsdata, at bestanden er stabil indenskærs. Udenskærs er der indikation på en mindre forøgelse. Det anbefales, at fangstniveauet i 2023 ikke overstiger 1.020 tons i indenskærsområdet, hvilket er samme rådgivning som for 2022. I udenskærsområdet kan der fiskes 513 tons, hvilket er en forøgelse på ca. 200 tons i forhold til 2022.

Instituttet anbefaler, at der indføres en fiskerisæson fra marts til juli. Det vil sikre, at der kommer nye krabber til bestanden og vil forebygge fangst af ”bløde”, kommercielt ubrugelige krabber, der oftest ikke overlever at blive genudsat i havet.

For nærmere information: Seniorrådgiver og forsker i Afd. for Fisk og Skaldyr, AnnDorte Burmeister, på tlf. +299 361200 eller e-mail anbu@natur.gl.

Bilag

Rådgivningen om fiskeriet på krabber (Chionoecetes opilio) afgives for en etårig periode. Bestandens tilstand vurderes årligt, og rådgivningen justeres, hvis data viser tegn på markante ændringer. Tabel 1 viser rådgivningen for 2023 i tons krabber.

Grønlands Naturinstitut foretager biologiske undersøgelser i forvaltningsområderne Sisimiut inden- og udenskærs. Fra de øvrige områder har instituttet kun data fra fiskeriet til rådighed for bestandsvurdering. Der er ikke biologisk rådgivning for indenskærsområderne Upernavik, Maniitsoq-Kangaamiut samt Narsaq-Kap Farvel.

Tabel 1. Krabbefiskeri – rådgivning, fangst og kvoter 2022-2023 (tons); ”-” = ingen rådgivning; * = foreløbige fangster for 2022.

Rådgivning 2022 Fangst 2022 Rådgivning 2023
Upernavik inden 244
  uden 0
Disko Bugt inden 796 772 982
  uden  
Sisimiut inden 547 532 599
  uden 102 97 102
Maniitsoq inden -*
  uden
Nuuk-Paamiut inden 1 020 422* 1 020
  uden 302 453 513
Narsaq-Kap Farvel inden -*
uden

 

Verified by ExactMetrics