Grønlands røde guld Udgivet 10.07.2023

Havis is Vestgrønland
Sortering af rejefangst
Inddeling af dybhavsrejer i modenhedsstadier.
Lomvier på havis
Dybhavsreje.
Sortering af rejefangst.
Isbjørn på havisen i Vestgrønland med remmesæler i baggrunden
Sortering af fangst med mange rejer og små rødfisk.
Glasrejer findes ofte i maverne på hellefisk, men er ikke en kommerciel art i Grønland
Migrerende fugle aflægger ofte båden et besøg for at samle kræfter og få et tiltrængt måltid af, hvad de finder i netmaskerne. Her en hedepiber, som spiser fra trawlet.
Sejlads i havis.
Længdemåling af rejer.
Hvalros i havisen i Vestgrønland.
Tarajoq i Diskobugten.

Ud fra en økonomisk vinkel er dybhavsrejsen (Pandalus borealis) den vigtigste kommercielle art for Grønland. Når vi undersøger og overvåger bestanden af disse rejer på udenskærstogterne langs vestkysten, skyldes det, at vi ønsker at vide, hvor mange rejer der er dernede, så man bedst muligt kan rådgive om, hvor meget det kommercielle fiskeri kan fange årligt. For at følge bestandens udvikling udtages flere stikprøver (stationer) langs hele Vestkysten, hvorfra alle rejerne artsbestemmes, kønsbestemmes, vejes og måles. Vi fanger ikke kun dybhavsrejer, men også mange andre arter. For alle individer af den vigtige Pandalus borealis inddeles de i udviklingsstadier, som baserer sig på, hvor i formeringsprocessen rejen befinder sig. Alle rejer fødes nemlig som hanner, og i takt med de vokser, bliver de til hunner og kan producere æg.

Alle fotos er taget af Julius Nielsen