How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Lokalsamfundets forslag til koncessionsområder til trofæjagt Udgivet 20.02.2023

Naturinstituttet og Maptionnarie præsenterer en innovativ og interaktiv ny måde at præsentere undersøgelsesresultater på. I denne interaktive online side kan offentligheden kommentere undersøgelsens resultater. På den måde kan forskerne og beslutningstagerne få yderligere informationer til delresultaterne.

Derudover har vi lavet en almindelig skriftlig rapport.

Nuup Kangerlua er kilde til oplevelser og føde for mange borgere og besøgende. Jagtområderne er rige på vildt og har i generationer været yndet anvendt af lokale. Et stigende antal turistbåde og camp sites giver besøgende storslåede turismeoplevelser i fjorden.

En lokal initiativtager ser nye muligheder mellem jagt og turisme og har fået sat koncession til trofæjagt på dagsorden i Sermersooq Kommunea. Antallet af koncessioner til trofæjagt er i en årrække vokset i Kangerlussuaqområdet, og spørgsmålet er om samme udviklingstendens nu også ved at få fodfæste i Nuuk.

Lokalsamfundets forslag
På baggrund af initiativet har Kommuneqarfik Sermersooq´s planmyndighed lavet et forslag til kommuneplantillæg, som går ud på, at der kan tildeles koncession til trofæjagt i Nunatarsuaq. Forslaget har dog skabt interessekonflikt i lokalsamfundet i Nuuk. De lokale erhvervs- og fritidsfangere og nogle borgere er bekymret for at blive forstyrret af trofæjagt og generet af de stødt stigende turismeaktiviteter i Nuup Kangerlua.

Kristine Lynge-Pedersen (Kristo) har undersøgt interessekonflikten og lokalsamfundets holdninger og forslag til koncession til trofæjagt i Nuuk-området. Kristo anvender forskellige inddragende metoder i sin forskning og inviterede derfor repræsentanter fra Kommuneqarfik Sermersooq’s Plan-myndighed og Erhvervsafdeling. Grønlands Selvstyres Erhvervsdepartement, de lokale fisker- og fangerforeninger NAPP, Neqitaq og NTPAP, samt koncessionsansøgeren til et interessentsamarbejde. Sammen har interessenterne holdt dialogmøder, hvor der blev delt viden og holdninger som er indarbejdet i undersøgelsens design. Således afspejler spørgeskemaundersøgelsen et flersidet vidensgrundlag og nuanceret holdninger og ønsker. Undersøgelsen indeholdt også landkort, så deltagerne kunne markere de områder som de mener er oplagte eller ikke oplagte som koncessionsområder.

Deltagerne i dialogmødet. Fra venstre og rundt: Kristine Lynge-Pedersen, Aslak Jensen, Salik Hard, Ove Grødem, Mads-Daniel Skifte, Malaaraq Bourup-Nielsen, Bent Jerimiassen, Jakob Mølgaard, Carl Isaksen, Joan Rasmussen.

Undersøgelsen var offentlig tilgængelig i december og 44 respondenter har deltaget i undersøgelsen. Hovedparten af respondenterne er fritidsfangere og mange er lokale brugere af Nunatarsuaq som jagtsted. Der var ingen respondenter fra turismeaktør positionen.

HVOR: Oplagte og ikke oplagte områder til koncession
Hovedparten af respondenterne er imod, at Nunatarsuaq bliver udlagt til koncessionsområde og synes, at ”andre steder i Grønland” er mere oplagte: såsom områder syd for Nuuk, i Paamiut og
Qeqertarsuatsiaat. Kangerlussuaq nævnes også som et oplagt område.
Nogle mener endda, at netop Nunartarsuaq og områderne omkring helt bør fritages for koncessioner.
Enkelte mener dog, at Nunatarsuaq er oplagt som koncessionsområde. En kommentar som afspejler denne holdning lyder: ”For at finde en højere koncentration af de dyr en trofæjæger søger, er det ikke alle steder, der kan bruges, når man tænker på “konkurrencen” med lokale i fangstperioden”.

Over halvdelen af respondenterne er uenige i at ”koncession til trofæjagt i Nunatarsuaq vil forbedre kvaliteten af turisme i Nuup Kangerlua”. Nogle frygter en masse turister og trofæjægere, der vil forstyrre fangere og fiskere i lokalområdet, og en deltager skriver: ”Hvad skal vi med den trafik i fjorden, som der er i forvejen?”.

På trods af, den offentlig høring og informationsmødet, så mener et markant flertal, at ”der har ikke været nok offentlig inddragelse, information og dialog, så tiden er ikke moden til koncessioner”. En kommentar i tilknytning til dette argument lyder: ”Det er til vane beslutninger bliver taget, forbi befolkning/ brugerne får for lidt information / inddragelse, det er til fordel for magtanvenderne såsom ansøger…”.
Én skriver dog, at der var fin information og et godt borgermøde.

HVORDAN: Sameksistens i henhold til ”koncessionsloven”
Uanset, hvor et koncessionsområde bliver placeret, så er der i henhold til koncessionsloven et krav om, at der skal tages hensyn til lokale brugere og at de fortsat må udøve jagt i området. Da der foreskrives sameksistens, er det bemærkelsesværdigt at respondenterne ønsker at trofæjægernes teltlejre, ankerpladser og jagtruter placeres adskilt fra erhvervs- og fritidsfangernes jagtaktiviteter.

Et markant flertal, 15 ud af 18, svarede, at de ikke ønsker at opnå autorisation som udbyder af trofæjagt. 3 er interesseret, heraf 1 seriøst interesseret og har indsendt forslag til tid og sted.

Et andet delresultat italesætter en bekymring for, at nye koncessionsindehavere vil udvise ”ejerfornemmelser” for koncessionsområdet. Det er en konflikt, som nogle har oplevet fra koncessionsområder i Kangerlussuaq.

I henhold til kommentarerne omhandler konflikter trofæjagtaktørers dominerende opførsel overfor lokale fangere, samt turisternes færden i lokales brugsområder, midt i fiske- eller jagtsæson.

Øget kontrol og regulering af trofæjagt og koncessioner
Flere appellerer til øget kontrol og regulering af trofæjagt og koncessioner. Som en kommentar udtrykker det: ”Det kunne være rart, hvis der var mere kontrol eller mere strikse lov/regler på området, da det er for stort tag selvbord, som det er nu”.
I undersøgelsen var der opstillet 5 forslag til reguleringstiltag og der er markant enighed i følgende

4 reguleringsforslag:
1) Regulering for brug af helikopter
2) Antal ture for trofæjagt
3) Trofæjagt i bestemte perioder
4) Andre (Udefinerede reguleringsforslag)

Fakta om koncessioner:
Meddelelsen af en koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder betyder, at koncessionshaver har eneret til at udbyde jagt mod betaling i det afgrænsede koncessionsområde. Det betyder, at der ikke er andre der kan udbyde trofæjagt som turistaktivitet mod betaling i det samme koncessionsområde. Det betyder samtidig, at fritids- og erhvervsfangere fortsat kan benytte området som det foregår i dag. Ligesom området stadig er frit tilgængeligt for andre turismeoplevelser som vandreture eller lystfiskeri samt for private. Kommunen bestemmer, hvor koncessionen skal være. Myndighederne laver bestemmelser om hvad koncessionshaver må gøre i området. Bestemmelser i henhold til flere lovgivninger.

Fakta om Nunatarsuaq:
Ligger nordøst for Nuuk for enden af Nuup Kangerlua tæt ved Indlandsisen og isbræer, der løber ud i isfjorden Kangersuneq.
Området er cirka 700-1200 m højt og har en stejl kystlinje bortset fra få vige. Bestanden af rensdyr er stor og det er et vigtigt og yndet jagtområde blandt fritids- og erhvervsfangere.

Fakta om udbydelse af trofæjagt:

Kræver kursus og autorisation.
Kan kun udbydes af enkeltpersoner med bopæl og tilknytning til Grønland.
Trofæjagt kan foregå overalt i udlagte fangstzoner.
Naalakkersuisut fastsætter fangstkvoter for trofæjagt.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Forsker Kristine Lynge-Pedersen, tlf. 361218, krlp@natur.gl

Verified by ExactMetrics