Forsøgsdyrkning af tang i Grønland

Langs næsten hele Grønlands kystlinje vokser store mængder tang af forskellige arter. Tang kan anvendes direkte til konsum, og der kan udvindes en lang række stoffer til brug i f.eks. fødevare- og kosmetikindustrien. Høst og salg af tang er en mulig ny indtjeningsmulighed for Grønland. Interessen for tang-høst er stigende, og der er i de seneste år givet licenser til høst i mindre målestok. Tangskove er imidlertid også opvækstområde og levested for en mange forskellige dyr, og høst i stor målestok kan formentlig skade økonomisk vigtige arter.  Der eksisterer ingen rådgivning på området og ingen erfaringer fra Grønland, og erfaringerne fra andre arktiske områder er få.

Naturinstituttet er ved at opbygge viden om tang, tanghøst og tangdyrkning. I første omgang undersøges dyrkning af udvalgte arter på liner, som et alternativ til høst af vildtvoksende tang. Der afprøves og tilpasses metoder, som er kendte og velfungerende under tempererede forhold. Samtidig undersøges sæsonvariationen af en række forskellige indholdsstoffer i både dyrkede og vilde tangarter.

For yderligere informationer kontakt Ole Geertz-Hansen