Grindehval

Billede af grindehval i Norge. Foto: F. Ugarte

Globicephala melas

Biologi

Der findes to typer grindehvaler; den kortluffede og den langluffede grindehval. I Nordatlanten og Grønland findes den  den languffede grindehval. Grindehval en er en stor sort delfin med en grå stribe fra brystet ned langs bugen. Den har lange finner og en stor bred rygfinne og er derudover kendetegnet ved at have en meget stor og rund melon. Melonen er et fedtholdigt organ der ligger foran hjernekassen og som tandhvaler bruger til ekkolokalisering. Grindehvaler bliver 6-7 m lange og kan veje mellem 1.300 kg (hunnerne) og op til 2.300 kg (hannerne). De kommer formodentlig til Grønland sent på foråret for at jage deres favoritbytte: blæksprutter.

Udbredelse

Grindehvaler findes i hele Nordatlanten og man regner med at den samlede population er på op mod en million dyr. Det er en oceanisk art, der lever i familiegrupper på 10-100 nært beslægtede individer. Om sommeren ses de langs den grønlandske vestkyst men den største koncentration af grindehvaler i Grønland er vest for Store Hellefiskebanke, hvor de jager blæksprutter på dybt vand. Der er tilsyneladende en sammenhæng mellem havtemperatur og forekomst af grindehval i Grønland.

Status i Grønland

Fangsten af grindehval svinger meget fra år til år, men i gennemsnit bliver der fanget 150 pr. år. Grindehvalen betegnes som Ikke Truet på den Grønlandske Rødliste og ligesom alle andre delfinarter er der ingen forvaltning af grindehval.

Forskning og forvaltning

Udover grindehvalen indgår i hvaltællinger er der kun lavet mindre genetiske undersøgelser af grindehvaler i Grønland. Der foregår en del forskning på arten på Færøerne.