Kammuslinger

Den kammusling, der forekommer i grønlandske farvande, har det videnskabelige artsnavn Chlamys islandica. Den er udbredt i den sydlige del af hele det arktiske område.

Fiskerimæssigt interessante forekomster af Chlamys islandica optræder langs kysten af Nordnorge, omkring Svalbard og Jan Mayen, ved Island, ved Grønland og langs den nordamerikanske kyst fra Cape Cod til Newfoundland.

Kammuslinger forekommer typisk på 20 til 60 meters dybde i fjordmundinger, smalle sunde eller lavvandede områder med kraftig tidevandsstrøm. Kammuslinger vokser generelt meget langsomt ved Grønland sammenlignet med andre områder. På flere lokaliteter er kammuslingerne således mere end 10 år om at nå en skalstørrelse på 65 mm, som er mindstemålet i det grønlandske fiskeri.

Kammuslingen gyder i perioden fra slutningen af juni til begyndelsen af september. I denne periode er fiskeriet mest udbytterigt, da gode vækstbetingelser resulterer i større vægt og bedre kvalitet.