How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

ICES rådgiver for hellefisk og rødfisk ved Østgrønland Udgivet 22.06.2023

Rådgivningen for 2024 for fiskeriet efter hellefisk og rødfisk ved Østgrønland er frigivet af ICES

For hellefisk lyder rådgivningen på 21 541 t hvilket er en nedgang på ca 20% fra sidste års rådgivning. Dette skyldes primært at en ny beregningsmodel er taget i brug; i modsætning til tidligere model bruges nu information om alder og længde, hvilket betyder at det er muligt at inddrage viden om nye årganges størrelse samt fiskenes vækst. Bestanden er dog indenfor sikre biologiske grænser og meget stabil. Naturinstituttets nye forskningsfartøj ”Tarajoq” har i 2022 indledt togter ved Østgrønland efter hellefisk efter år uden monitering af bestanden i området. Derfor forventes det at kvaliteten af rådgivningen øges fremover.

For stor rødfisk ved Østgrønland er rådgivningen på 41 286 t hvilket er en fremgang på 62%. Som for hellefisk skyldes ændringen at en ny beregningsmodel er implementeret, en model der foruden alder også inddrager ændringer i fiskeriets selektion. Bestanden er lige nu stor men en manglende tilgang af ungfisk gennem mange år giver anledning til bekymring.   Uden gode årgange fremover vil bestanden reduceres og rådgivningen falde.

For dybhavsrødfisk ved Østgrønland (på kontinentalskrænten) er der ikke nok data til at lave en bestandsvurdering. De seneste biomasse estimater fra togter er rekordlave for tidsserien og derfor anbefaler ICES efter forsigtighedsprincippet at der ikke bør fiskes efter bestanden i 2024.

De to rødfiskearter, stor rødfisk og dybhavsrødfisk, fiskes i et blandet fiskeri og artbestemmelsen er meget vanskelig. Dette besværliggør bestandsvurderingerne for de to bestande og ICES anbefaler derfor at de to bestande reguleres separat.

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Afdelingsleder Helle Siegstad, Afdeling for Fisk og Skaldyr på helle@natur.gl eller 361200

 

I kan se uddybningen af rådgivningen her

Verified by ExactMetrics