Klaus Nygaard har 40 års jubilæum Udgivet 01.05.2024

Photo: Christian Sølbeck / Pinngortitaleriffik
Direktør for Pinngortitaleriffik/Grønlands Naturinstitut Josephine Nymand takker Klaus Nygaard for hans store arbejde igennem årene.
Klaus Nygaard fortæller om hvad han har oplevet i løbet af 40 år.
De ansatte viste deres respekt for deres forhenværende direktør
Alle ansatte deltog i markeringen af Klaus Nygaard's 40 års jubilæum
Direktør Josephine Nymand, Klaus Nygaard og formand for bestyrelsen Gert Mulvad

Klaus Nygaard, der er tidligere direktør ved Grønlands Naturinstitut, kan i maj 2024 fejre 40 års jubilæum som ansat ved ”samme arbejdsplads”. Selve arbejdspladsen har dog ændret sig meget i den tid. Blandt andet har den ændret navn tre gange og flyttet adskillige gange. Torsdag eftermiddag blev jubilæet markeret sammen med de ansatte på instituttet.

Klaus Nygaard blev i 1982 ansat som studentermedhjælp ved den daværende statsinstitution Grønland Fiskeri- og Miljøundersøgelser og blev som nyuddannet biolog ansat samme sted fra maj 1984. Arbejdet bestod i miljøundersøgelser forud for etablering af vandkraftværker i Vestgrønland. Det blev dog en kort fornøjelse, idet finansieringen af arbejdet forsvandt, da Grønland i 1985 meldte sig ud af det daværende EF. Klaus Nygaard overgik herefter til arbejde med miljøundersøgelser og tilsyn i forbindelse med olieefterforskning i Jameson Land. Dette blev også en kort fornøjelse, da det amerikanske olieselskab ARCO kort efter indstillede efterforskningen.

Flytter til Nuuk

Klaus Nygaard tiltrådte herefter stillingen som videnskabelig leder af institutionens ”Biologstation” i Nuuk, som han flyttede til i 1987. Det var en overkommelig opgave at være leder, da de øvrige ansatte omfattede en biologassistent på orlov og en halvdags kontorassistent. Samme år besluttede den danske stat, at institutionen skulle opdeles i Grønlands Fiskeriundersøgelser og Grønlands Miljøundersøgelser, og Klaus Nygaard fulgte med fiskeridelen.

I 1989 får Klaus Nygaard ny arbejdsgiver, idet ansvaret for Grønlands Fiskeriundersøgelser overdrages fra staten til Grønlands Hjemmestyre, mens miljøundersøgelserne fortsætter under den danske stat. Det sætter gang i en udvikling, hvor der kommer flere ansatte ved Biologstationen, og i 1992 beslutter Grønlands Landsstyre helt at hjemtage Fiskeriundersøgelserne fra København.  Da direktøren for Grønlands Fiskeriundersøgelser ikke ønsker at flytte fra Danmark, må Hjemmestyret se sig om efter en ny. Klaus Nygaard bliver herefter direktør fra januar 1993 og får som det første opgaven med at flytte institutionen fra Danmark til Grønland. Da der kun er én medarbejder, der ønsker at flytte til Grønland, bliver der lagt en 3-årig plan for en gradvis overflytning og for at sikre kontinuitet i institutionens arbejde og myndighedsbetjening.

Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut

Sideløbende med hjemtagningen af Fiskeriundersøgelserne er der opstået et ønske om at oprette et lille Naturinstitut til at tage sig af fugle, pattedyr m.m., som Fiskeriundersøgelserne ikke dækker.  Det bliver foreslået, at de to institutter lægges sammen for at skabe volumen og ”kritisk masse”, og efter et lovarbejde og puslespil med bevillinger fra flere sider oprettes Grønlands Naturinstitut fra januar 1995.

I 1998 flytter Naturinstituttet til den nuværende bygning, og den efterfølgende ekspansion med tilbygning og nye faciliteter begynder: Sanna erstatter Adolf Jensen, et annex og en uddannelsesbygning skyder op på fjeldet i området, og som de sidste store projekt i Klaus Nygaards tid får instituttet forskningsskibet Tarajoq.

Kommitteret

Frem til september 2023 har Klaus Nygaard fungeret som direktør for Grønlands Naturinstitut. Opgaverne har været mangeartede og bl.a. omfattet bygherrerollen for to forskningsskibe og fem større byggerier. Klaus Nygaard er herefter overgået til en stilling som ”kommitteret” med hovedopgaver vedr. økonomi og ”fund raising”.

I dag arbejder dedikerede forskere fra 15 nationaliteter på instituttet, og dem roser Klaus Nygaard:

– Det har ikke kunnet lade sig gøre uden de mange gode ansatte og hjerner.