How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Rådgivning Torsk 2024 Udgivet 22.06.2023

Rådgivningsformen er ændret, så vil man for fremtiden vil rådgive ud fra torskenes gydningsområder

Den samlede rådgivning for torsk er 29 011 tons i 2024. I 2022 blev der fisket 42 060 tons, heraf er 20 027 tons på Dohrn Banke.

Basis for rådgivning på torsk har været igennem en større revision og der gives 4 rådgivninger – en for hver af 4 gydebestande:

  • Vest Grønland udenskærs gydende torsk
  • Nordlig Vest Grønland indenskærs gydende torsk
  • Sydlig Vest Grønland indenskærs gydende torsk
  • Øst Grønland og Island udenskærs gydende torsk

Torsk tilhører den bestand hvor de gyder. Udenfor gydesæsonen vandrer torsk ofte til andre områder. F.eks. findes der torsk fra alle fire bestande i Vest Grønland, så de lokale fiskere fanger derfor en blanding af torsk fra flere bestande. Der er genetisk forskel på bestandene hvilket gør GN i stand til at følge fangsterne af hver bestand og foretage bestandsvurderinger. Den samlede rådgivning for de tre Vest Grønlandske gydebestande er 5 493 tons. Dertil kommer at en del af de ’Øst Grønland og Island udenskærs gydende torsk’ befinder sig i dele af deres liv i Vest Grønland.

Blandingforholdet er afgående

Da rådgivningen gives for gydebestande kan den ikke direkte oversættes til fiskeri i geografiske områder. Det gøres af Naalakkersuisut. F.eks. når der fastsættes kvoter for et givent område af Vest Grønland, så er det nødvendigt at tage højde for blandingsforholdet mellem bestandene i det område kvoten fastsættes for. Sættes kvoten for højt er der risiko for overfiskeri af en eller flere af de Vest Grønlandske bestande.

Bestanden ’Østgrønland og Island udenskærs gydende torsk’ består af flere bestandsenheder, men ICES behandler, den indtil videre som én samlet bestand. Der mangler tilstrækkelig viden omkring torskens vandring og gydeområder til at kunne opdele og rådgive med samme sikkerhed, som for de bestande der gyder i Vestgrønland. Rådgivning er 23 518 tons (gældende for hele Grønland). Torsk der gyder i Østgrønland og ved Island har en genetisk unik profil. I de seneste år har størstedelen af fiskeriet på disse torsk været på Dohrn Banke, hvilket det fortsat bør være.

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Afdeingschef i afdelingen for Fisk og Skaldyr, Helle Siegstad, helle@natur.gl

 

I kan finde uddybningen af rådgivningen HER

 

Verified by ExactMetrics