How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Død havørn var rekordstor Udgivet 29.10.2008

De grønlandske havørne er gennemsnitligt større en den typiske form af havørn, der er udbredt fra Nordeuropa til Kamtjatka i det østligste Rusland. Den indleverede havørn var så stor, at den alene på størrelsen kunne bestemmes til en hun. Der var tale om en gammel fugl, men dødsårsagen er uvis. Fuglen blev fundet af Martin Gjødvad fra Nuuk, der efterfølgende indleverede fuglen til Naturinstituttet. Havørnen har tilsyneladende ikke lidt fysisk overlast, men det er muligt, at den er død af en forgiftning.

Jagtbetjent Magnus Petersen, Paamiut, fandt en havørn nær Paamiut efter oplysning fra en borger den 28. oktober. Den unge havørn kunne ikke flyve, og da den viste sig at have en knust vinge blev den aflivet. Havørnen bliver også indleveret til Grønlands Naturinstitut.

Finder man en død fugl som ikke er jagtbart skal den, jfr. Fuglebekendtgørelsen, indleveres til Grønlands Naturinstitut, hvis den ikke efterlades i naturen. Man må ikke beholde fuglen selv for at lade den udstoppe. Naturinstituttet modtager også døde rovfugle selvom de ikke er helt friske når de findes, idet man ofte alligevel kan fastslå dødsårsagen. Der afleveres hvert år flere havørne, jagtfalke og vandrefalke til Naturinstituttet. Rovfugle er ligesom mennesket øverst i fødekæden, og hvis de spiser mange dyr der er belastet med miljøfremmede stoffer kan disse ophobes i ørnen og måske medføre nedsat frugtbarhed eller død. Derfor er det vigtigt, at få undersøgt dødsårsagen for rovfuglene.

Der er tidligere lavet en undersøgelse af 12 havørne fundet i Grønland mellem 1997 og 2000, som viste at 2 af disse var døde af akut blyforgiftning. Derudover var yderligere en af de indleverede havørne død da den var blevet skudt med mindst 69 blyhagl. Havørnen har været totalfredet i Grønland siden 1973.

Verified by ExactMetrics