How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Isen smelter i dobbelt tempo Udgivet 10.08.2008

Ilulissat: Isen i Grønlands gletschere smelter nu mere end dobbelt så hurtigt, som den gjorde for bare et par år siden. Nogle steder på østkysten er afsmeltningen firdoblet, og det bekymrer forskerne.

De kan måle afsmeltningen ganske præcist med både radar, laser, satelitter og GPS, men de kan ikke forklare, hvorfor klimaændringerne pludselig sker så meget hurtigere.

”Det er meget rart at kunne forstå ting. Og vi ved ikke helt, hvorfor den smelter så hurtigt, som den gør,” siger professor Søren Rysgaard fra Naturinstituttet i Nuuk.

Isen reagerer på, at temperaturen i atmosfæren er steget. Men når afsmeltningen accellerer kraftigt nu, skyldes det formentlig også, at havvandet omkring Grønland er blevet varmere, og det påvirker gletscherne, mener professor Rysgaard.

Forskere fra det amerikanske rumforskningsinstitut, NASA, har dokumenteret, at der nu dannes store smeltevandsøer ovenpå indlandsisen her om sommeren, og at vand herfra trænger ned igennem is-kappen og lægger sig som et vandlag på klippen mange hundrede meter under isens overflade. Her danner vandet en glidebane, der sender kolossale mængder is ud mod havet.

”I de sidste mange år er det kun gået én vej: Isen er smeltet i stadig hastigere tempo,” siger Abbas Khan fra DTU Space. Han er én af de danske forskere, der i disse måneder er i felten i for at måle de grønlandske is-bræers bevægelser.

”Men nu smelter isen i gletscherne nogle steder på østkysten fire gange hurtigere end tidligere,” siger Abbas Khan. Og det betyder, at is fra Grønland nu i højere grad bidrager til, at vandet i verdenshavene stiger. Forskerne har regnet sig frem til, at Grønland i år sender op mod 220 kubik-kilometer is ud i havet.

Verified by ExactMetrics