How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Undersøgelse af rensdyr i Akia og Maniitsoq foråret 2008 Udgivet 28.04.2008

Biologer, jagtbetjente, biologistuderende og biologassistenter skal i gang med omfattende rensdyrundersøgelser i foråret 2008.

Rensdyrenes alders og kønssammensætning vil blive undersøgt ved en optælling af gamle og unge dyr på Akia – Maniitsoq i perioden fra 4. -17. Marts. Der vil også ske en undersøgelse af rensdyrenes kropskondition, dvs. kropsstørrelse, fedtdepoter, forekomst af sygdomme, parasitter og belastning af miljøfremmede stoffer i vævet, i perioden 25. marts – 17. April. Undersøgelserne vil give vigtige oplysninger for vurderingen af bestandsudviklingen. Projektet er en del af et stort internationalt projekt CARMA, der skal undersøge fem rensdyr bestande i verden og deres vilkår under klimaændringer. Bestanden fra Akia-Maniitsoq er en af bestandene, der er blevet udvalgt til undersøgelserne, der modtager eksterne midler fra IPY (International Polar Year).

Naturinstituttet har også planer om at sætte 40 satellithalsbånd på rensdyrkører i Akia-Maniitsoq fra helikopter i perioden den 24. april – 17. maj. Undersøgelsen, der forløber over flere år, skal belyse effekterne af vandkraftværket til Alcoa’s aluminiumsproduktion.

Endelig planlægges en kortlægning af kælvningsområderne, da højspændingsmasterne i forbindelse med vandkraftværket vil krydse igennem områder som formodes at være vigtige kælvningsområder.

Undersøgelserne gennemføres af biologerne Christine Cuyler og Lars Maltha Rasmussen fra naturinstituttet, samt jagtbetjent Hans Mølgaard, Sisimiut. Desuden deltager jagtbetjentassistenter og grønlandske biologistuderende til oplæring i forskningsmetoder, foruden udenlandske forskere fra Alaska, Canada og Finland og biologassistenter fra naturinstituttet . Det forventes også at lokale fangere fra Nuuk med erfaringer fra tidligere optællinger bliver deltagere som observatører.

Verified by ExactMetrics