How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Dværgsnegås set for første gang i Grønland Udgivet 12.05.2009

En Dværgsnegås var blandt fangsten da et amerikansk forskerhold i juli 2008 skulle undersøge forekomsten af fugleinfluenza blandt vilde snegæs i Nordgrønland. Dværgsnegåsen er aldrig før konstateret i Grønland, og vil derfor sandsynligvis kunne føjes til listen over fugle der er registreret i Grønland. Tilsammen er der i Grønland registreret mindst 235 forskellige fuglearter, hvoraf kun ca. 60 fuglearter yngler.

Det amerikanske forskerhold ledet af John Baroch og David Sinnett, Wildlife Services’ National Wildlife Disease Program, Colorado, var ikke i første omgang opmærksom på at Dværgsnegåsen er usædvanlig i Grønland. I stedet kunne de konstatere, at der ikke var tegn på forekomsten af fugleinfluenza af typerne H5 eller H7 blandt de knap 300 snegæs der blev undersøgt. Disse influenzatyper, som kan smitte til mennesker og kan være dødelige, frygtes spredt til det amerikanske kontinent med vandfugle som gæs, der i området omkring Qaanaaq kommer kontakt med andre gæs der trækker til Europa.

Dværgsnegås (engelsk: Ross Goos, latin: Chen rossii) er en lille hvid gås med sorte svingfjer og et lille lyserødt næb. Den er kun halvt så stor som Snegås, men til trods for den lille størrelse, kan den være meget vanskelig at opdage, når den færdes i flok med snegæs der har samme udseende. Snegæs yngler fåtalligt i Vestgrønland fra Disko Ø i syd, til Nord- og Nordøstgrønland. Snegæs er også vidt udbredt i Canada og Alaska helt til den Russiske Wrangel Ø nord Beringstrædet. Dværgsnegåsen er derimod ikke nær så udbredt, og yngler fra Alaska i vest til Baffin Island i øst, men næsten 95 % af bestanden på godt en million fugle yngler i Queen Maud Gulf Migratory Bird Sanctuary i den centrale del af arktisk Canada. Dværgsnegåsen trækker ofte sammen med snegæs ca. 4.000 km mod syd hvor de fleste overvintrer i Californien. Nogle når endda helt til Mexico. Efter en fredning af begge arter i Nordamerika i 1916, hvor de var på randen af udryddelse, er deres bestande vokset meget, især gennem 1980erne og 1990erne. Dværgsnegæs yngler ofte sammen med Snegæs og begge arters yngleområde er udvidet betydeligt, og på den baggrund er det ikke overraskende at Dværgsnegåsen er dukket op i Grønland.

Dværgsnegåsen er ca. halvt så tung som en Stor Snegås. Foto: David Sinett.

Verified by ExactMetrics