How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Et Royal Arctic laboratorium på Grønlands Naturinstitut Udgivet 18.08.2009

Hvordan reagerer havets planter, når vandet bliver varmere? Det skal en række eksperimenter, der lige nu foregår ved Grønlands Naturinstitut (GN) vise. Eksperimenterne udføres i en kølecontainer fra Royal Arctic Line, der er opstillet på parkeringspladsen foran GN. Her kan forskerne simulere, hvordan et varmere klima påvirker væksten af tang og ålegræs i Nuup Kangerlua (Godthåbsfjorden), hvor vandet nu er ca. 10o C om sommeren. I containeren laver forskerne eksperimenter ved temperaturer mellem 10 og 19º C og studerer, hvordan planterne klarer temperaturstigningen.

Containeren er blevet indrettet som et laboratorium med hylder, akvarier, pumper, lamper, varmesystemer, termostater osv. Forskerne har indsamlet tre arter af tang (store alger) samt ålegræs, fra voksesteder i Nuup Kangerlua. De største arter af tang bliver op til seks meter lange, men af praktiske hensyn har man valgt små eksemplarer for at kunne studere disse i akvarierne. De udvalgte arter er blandt de mest dominerende havalger i fjorden og de findes også længere sydpå. Forskerne forventer derfor, at planterne også vil trives under højere temperaturer. Men bliver havet for varmt, står planterne måske pludselig af.

Ålegræs i Grønland

Udbredelsen af ålegræs i Grønland er ukendt for marinøkologerne. Men under opholdet ved GN, har forskerne besøgt udbredte ålegræsbevoksninger nær Kapisillit og har konstateret, at enge af ålegræs er mindst lige så frodige som længere sydpå, men at den årlige vækst er betydelig mindre på disse breddegrader.

Det er forskere fra Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet og fra det spanske Institut Mediterrani d’Estudis Avançats, der udfører eksperimenterne som en del af et større EU-projekt – Arctic Tipping Point (ATP), der undersøger, hvordan klimaændringer påvirker naturen i arktiske områder. GN deltager også i ATP.

Et ideelt udgangspunkt

”Grønlands Naturinstitut er et ideelt udgangspunkt for vores arbejde med at studere havmiljøet under arktiske forhold,” siger Dorte Krause-Jensen, DMU ved Aarhus Universitet. ”Her er vi lige ved fjorden og kan benytte os af instituttets veludstyrede laboratorium, hurtigtgående både og erfarne bådførere. Samtidig er vi indkvarterede i GN’s anneks med værelser og lejligheder for studerende og gæsteforskere og vi har stort udbyttet af instituttets hjælpsomme og inspirerende forskere.”

Læs forskernes blog på engelsk om eksperimenterne her:
Læs om ATP på GN’s hjemmeside her og her: www.eu-atp.org

Kontakt: Dorte Krause-Jensen (dkj@dmu.dk) eller Peter Bondo Christensen (pbc@dmu.dk)

Verified by ExactMetrics