How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Første koordinationsmøde ved Klimaforskningscentret Udgivet 10.11.2009

Første koordinationsmøde for det nye Grønlands Klimaforskningscenter er nu afholdt.

Den 2. til 4. november mødtes projektlederne med centerkoordinationen på Søminestationen ved Isefjorden i Danmark. Der deltog 32 forskere ved mødet, og de fleste danske og grønlandske forskningsinstitutioner var repræsenteret. På mødet blev der lagt en detaljeret forskningsplan over de næste 5 år. Ud over disse aktiviteter, der repræsenterede naturvidenskab, teknik og samfund, vil der i den kommende tid blive foretaget en yderligere styrkelse af den samfundsvidenskabelige forskning.

Visionen for centret er:
Grønlands Klimaforskningscenter vil være et førende internationalt center for studier af klimaeffekter på arktiske systemer og samfund”.

Missionen for centret er:
Gennem forskning at frembringe, integrere og formidle viden om natur, teknologi og samfund i forhold til klimaforandringer, der påvirker Grønland”.

Centret skal især beskæftige sig med effekterne af klimaændringerne, og hvordan vi kan tilpasse samfundet til at leve med og udnytte dem. Netop i Arktis er der allerede nu synlige tegn på klimaforandringer med bl.a. indskrænkning af havisen og afsmeltning fra Indlandsisen, og forandringerne ventes at blive endnu mere tydelige de kommende år.

Med Klimaforskningscentret er der skabt forudsætninger for, at Danmark og Grønland fortsat kan levere et vigtigt bidrag til forskningen i klimaændringer og deres konsekvenser for naturen og samfundet i de arktiske egne. Det er vigtigt at styrke forskningen i Grønland, fordi den grønlandske befolkning bliver påvirket direkte af forandringerne. Samtidig vil det sikre, at dansk og grønlandsk klimaforskning kan bevare sin position og få en mere markant og fremskudt rolle i fremtiden.

Der er foreløbigt bevilget 9 projekter i centret:

  1. Oceanografi i Grønlands farvande under klimaændring.
  2. Klimaeffekter på landbaserede økosystemer og deres levende ressourcer i Grønland.
  3. Det vestgrønlandske marine økosystem og klimaforandringer – socioøkonomisk tilpasning og fiskeriforvaltningsmæssige udfordringer.
  4. Højopløselige klimasimuleringer for Grønland og omliggende farvande med en koblet regional klimasystem-model (Regional klimamodel).
  5. Arktisk planktondynamik – i et klima under forandring.
  6. Den Atlantiske torsk (Gadus morhua) i grønlandske farvande; fortid og fremtid under klimaforandringer.
  7. Det marine arktiske kulstofkredsløb: Konsekvenser af forandringer i klima og isdække.
  8. Satellitovervågning af de grønlandske farvande.
  9. Gletsjeres rolle i kystnære områder.

Dertil kommer en række andre projekter, der allerede er i gang ved Grønlands Naturinstitut, samt en række udenlandske forskningsprojekter.

Klimaforskningscentrets organisationsdiagram

I Klimaforskningscentret indgår foruden en række danske og grønlandske institutioner også et stort kontaktnet til udenlandske institutioner. Endvidere er der etableret et tæt samarbejde mellem klimaforskningscentret og moniteringsprogrammer i Grønland som for eksempel Asiaq, DMI, istjenesten, Greenland Ecological Monitoring Network (GEM), Programme for Monitoring of the Greenland Ice Sheet (PROMICE) og Grønlands Naturinstituts moniteringsaktiviteter.

Verified by ExactMetrics