How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Grønland får formandskabet for den internationale isbjørnespecialistgruppe Udgivet 03.07.2009

Verdens isbjørneeksperter mødtes for 15. gang ved Grønlands Repræsentation i København i dagene 29. juni. – 3. juli 2009, hvor Grønlands Naturinstitut (Nuuk) var vært.

Den Internationale Isbjørnespecialistgruppe under IUCN (The International Union for the Conservation of Nature) blev etableret i 1968. Gruppen mødes med 3-4 års mellemrum for at vurdere tilstanden for isbjørnebestandene i hele Arktisk og for at udveksle ideer om forskning, forvaltning og beskyttelse af isbjørne. Isbjørneforskere, forvaltere, repræsentanter for de arktiske fangere og naturbevaringsorganisationer fra Norge, Rusland, USA, Canada, Grønland og Danmark deltog i mødet. Grønland og Danmark blev repræsenteret af seniorforsker Erik W. Born og afdelingschef Fernando Ugarte (Grønlands Naturinstitut), kontorchef Helga Jacobsen og biolog Kaare Winther-Hansen (Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landbrug), samt seniorforskerne Rune Dietz og Christian Sone (Danmarks Miljøundersøgelser og Århus Universitet).

”Mødet var præget af en god samarbejdsvilje blandt forvaltere, fangere og forskere fra de forskellige isbjørnelande” , siger den netop afgåede formand for isbjørnegruppen, professor Andrew Derocher, fra University of Alberta, Canada. Formandskabet går på skift blandt isbjørnelandene. Den nye formand er seniorforsker Erik W. Born fra Grønlands Naturinstitut.

Gruppen var enig om, at klimaændringer og tilbagegangen i havisen er den største trussel for isbjørnene. Andre trusler inkluderer forurening, turisme, råstofudvikling, skibstrafik, for høj fangst i nogle områder, og øget konflikt mellem mennesker og isbjørne på land. De forskellige bestande adskiller sig fra hinanden med hensyn til levested og naturlige og menneskeskabte påvirkninger, og derfor findes der ikke en enkelt, ideel rådgivning som passer på dem alle.

Der var anerkendelse i gruppen for, at det var vigtigt at inkludere den traditionelle viden, som findes blandt de arktiske folk, i vurderingen af isbjørnenes tilstand. Noget der allerede foregår i flere af isbjørnelandene. Grønland blev rost for at have indført kvoter for isbjørnefangsten i 2006, og for at arbejde med at reducere sin bjørnefangst mod bæredygtighed.

Isbjørnegruppen anbefalede blandt andet, at isbjørnenationerne i deres forvaltning af isbjørnebestandene skal forsøge at tage højde for ændringerne i isbjørnenes levested på havisen. Af særlig betydning for Grønland var anbefalingen om, at Grønland og Canada tager initiativ til at foretage en ny optælling af isbjørnebestanden i Baffin Bugten mellem Vestgrønland og Baffin Land. Denne bestand, der sidste gang blev optalt i 1997, anses for at være udsat for for stor fangst fra canadiske og grønlandske fangere, samtidig med at isen i dens levested er i tilbagegang.

Den fulde tekst af mødets pressemeddelelse, på engelsk, samt gruppens rekommandationer kan læses her: pbsg.npolar.no

For mere information, kontakt Dr. Erik Born: ewb@ghsdk.dk

Verified by ExactMetrics