How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Indvielse af Grønlands Klimaforskningscenter Udgivet 23.11.2009

Den 23. november 2009 blev Klimaforskningscentret i Grønland indviet af Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Mimi Karlsen. Desværre måtte Videnskabsminister Helge Sander melde afbud i sidste øjeblik pga. teknikproblemer på Air Greenlands fly fra Danmark.

I sin indvielsestale sagde Landsstyremedlem Mimi Karlsen bl.a. ”Naalakkersuisut er meget glade for, at vi i dag kan indvie Klimaforskningscentret i Nuuk. Klimaforskningscentret er et internationalt center for studier af klimaændringer og deres effekt på arktiske økosystemer, samfund og infrastruktur. Dette centers virke falder i god tråd med Naalakkersuisuts overordnede mål for forskningen i Grønland.
Forskningen skal bidrage til forbedring af livskvaliteten for befolkningen og kunne anvendes aktivt i den samfundsmæssige udvikling. Gode forskningsresultater skal således bidrage til at tage gode og bæredygtige politiske og administrative beslutninger.

Den øgede fokus på klimaforandringer og forskning i tilknytning hertil, har bragt Grønland og det arktiske område i et internationalt søgelys.

Der er på sigt brug for et bedre vidensgrundlag for hvordan klimaændringerne påvirker det grønlandske samfund i form af bl.a. nye erhvervsmuligheder, ændrede bosætningsmønstre, levevilkår etc. Vi ser frem til etableringen af Silap Pissusianik Ilisimatusarfik – Klimaforskningscentret som et center for forskning, uddannelse og dokumentation.

Naaalakkersuisut lægger vægt på, at brugerne af naturens resurser og forskerne i samarbejde skaber ny viden om samspillet mellem det arktiske miljø og samfund. Naalakkersuisut håber på, at centret bidrager til, at det internationale samfund får større indsigt i og viden om klimaforandringerne og deres konsekvenser på det lokale, regionale og globale samfund.

Ideen om at etablere et arktisk klimaforskningscenter blev udformet efter et møde mellem videnskabsminister, Helge Sander og det daværende medlem af Naalakkersuisut. Efterfølgende blev der nedsat en dansk/grønlandsk arbejdsgruppe, samt udvalgsgrupper i henholdsvis i Grønland og Danmark. Klimaforskningscenteret blev etableret 1. maj 2009 med professor, Søren Rysgaard som centerchef.

Søren Rysgaard takkede efterfølgende for etableringen af Centret og fremlagde sin vision herfor: ”Klimaforskningscentret i Grønland vil være et førende internationalt center for studier af klimaeffekter på arktiske systemer og samfund”.

Han fortsætter: ”Vi håber og tror på, at det nye center kan bidrage til ny forskning omkring klima og samfund, og at det vil medvirke til en tæt integration af forskning inden for danske og grønlandske institutioner. Det er vigtigt at stå sammen og have et langsigtet perspektiv.
De igangværende klimaændringer må forventes at vare mere end 5 år, så det er allerede nu, vi skal lægge kimen til det videre forløb. Vi er klar over, at vi skal vise, hvad vi kan først, og det vil vi! Der er stor virkelyst og rigtig mange dygtige medarbejdere heroppe. Vi har gennem de sidste 4-5 år vist, at der kan udføres forskning af høj international klasse fra Grønland” siger Søren Rysgaard.
Der er endvidere stor interesse fra danske og udenlandske institutioner, og det er lykkedes gennem disse år at igangsætte og gennemføre 35 projekter for eksterne midler, der udgør et beløb i samme størrelsesorden, som den bevilling, der nu er blevet tildelt det nye Klimaforskningscenter. Centret vil beskæftige sig med klima, teknologi og samfund. Fremtidige udfordringer og nye muligheder. Ikke kun klimamæssige, men også grundvidenskabelig viden, der vil være værdifuld for Grønlands fremtidige udvikling.

En vigtig del af Centret vil også være at bidrage til, at polarforskning bliver kendt blandt ungdommen. Der er planlagt opstart af 10 PhD studerende allerede fra næste år. Der har været afholdt speciale- og PhD-kurser i Grønland, og der er nu muligheder for, at grønlandske studerende kan tage kurser i udlandet.

Læs Landsstyremedlem Mimi Karlsens fulde tale her
Læs Professor Søren Rysgaards fulde tale her

Verified by ExactMetrics