How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Jagtbetjente samarbejder med biologer om fugleoptællinger Udgivet 15.10.2009

Biologer fra Grønlands Naturinstitut (GN) har fra den 17. til 25. juni 2009 optalt ynglefugle i områderne fra Nuuk til Evighedsfjorden nord for Maniitsoq. Optællingerne blev udført i samarbejde med jagtbetjente fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN).

Det meget store skærgårdsområde mellem Nuup Kangerlua (Godthåbsfjorden) og Niaqungunaq (Fiskefjord) er yderst komplekst og omfatter hundredvis af større og mindre øer. Bortset fra den markerede sejlrute mellem Nuuk og Atammik er området særdeles vanskeligt at færdes i. Men jagtbetjent Jakob Heilmann og hans assistent Morten Lyberth fra APNN har et indgående kendskab til området og deres kendskab havde en afgørende betydning for en succesfuld udførelse af feltarbejdet da ynglefuglene i hele området for første gang skulle registreres systematisk af biologer fra GN. Jagtbetjentenes fartøj fungerede som moderskib, hvorfra det var muligt ved hjælp af en gummibåd at gå i land på udvalgte øer for at foretage optællinger af ynglefuglene. På grund af de vanskelige forhold er skærgårdsområdets ynglefugle ikke hidtil optalt systematisk og der foreligger kun spredte og ældre oplysninger fra området.

Fund af nye kolonier af edderfugle

Foruden flere hidtil ukendte kolonier af edderfugle blev der bl.a. registreret ynglende kjove, canadagås, rødstrubet lom, alk og flere mågearter. I løbet af efteråret vil der udkomme en rapport over resultaterne, når disse er blevet bearbejdede.

Formålet med optællingen ved Akia var at få et helt grundlæggende kendskab til udbredelse og bestandsstørrelser for ynglende vandfugle. I området er der flere kolonier af edderfugle, men hidtil har der ikke været overblik over hvor mange edderfugle der yngler i området. Optællinger i Ilulissat, Uummannaq og Upernavik har dokumenteret, at antallet af ynglende edderfugle siden 2001 øget efter at forårsjagten er indskrænket væsentligt. Det har derfor også været hensigten at undersøge, om der er passende lokaliteter der kan overvåges årligt, for at følge bestandsudviklingen for edderfugle på lokaliteter i åbentvandsområdet i Sydvestgrønland. Denne sæsons feltarbejde viser at der er gode muligheder for at følge udviklingen af områdets edderfugle i fremtiden.

Optællinger af fuglefjelde ved Maniitsoq

Optællingen af ynglefuglene på øerne blev gennemført på kortere tid end planlagt hvilket skyldes en kombination af jagtbetjentenes lokalkendskab, et hurtigt fartøj og gode vejrforhold. Derfor blev det besluttet at gennemføre optællinger af de store fuglefjelde i Kangerlussuatsiaq (Evighedsfjord), Sermilinguaq og Søndre Isortoq nær Maniitsoq, som ellers var udskudt til 2010. Optællingen af de mange fuglefjelde blev udført dels som direkte optællinger, dels som fotoregistreringer, hvor kolonierne senere optælles på fotos. Disse kolonier blev systematisk optalt af GN i 2003 og det er derfor muligt at vurdere udviklingen i antallet af ynglefugle siden ændringen af fuglebekendtgørelsen har indskrænket jagttiden for bl.a. polarlomvier.

Det er Grønlands Naturinstituts hovedopgave at rådgive Grønlands Selvstyre om udnyttelsen af de levende ressourcer, herunder havfugle og samtidig er det bl.a. jagtbetjentenes opgave at deltage og hjælpe bl.a. GN med netop sådanne opgaver. For at sikre en bæredygtig udnyttelse er det afgørende at have et indgående kendskab til ynglebestandenes status og udvikling. Derfor udføres der løbende en kortlægning og overvågning af Grønlands havfuglekolonier.

Feltarbejdet blev udført i to perioder: 15. juni 2009 -19. juni 2009: Kitsissut (Kookøerne) til Niaqungunaq (Fiskefjord) og 22. juni 2009 – 25. juni 2009: Kangerlussuatsiaq (Evighedsfjord), Sermilinguaq og Søndre Isortoq.

For nærmere oplysninger kontakt:
Forsker Lars Maltha Rasmussen, Grønlands Naturinstitut.
tlf.: 36 12 96
email: lara@natur.gl

Alke ved foden af et fuglefjeld i Sermilik. Foto: Lars Maltha Rasmussen.

Jagtbetjent Jakob Heilmann om bord på fartøjet Tuukkaq. Foto: Lars Maltha Rasmussen.

Verified by ExactMetrics