How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Ny forskning: Havet fyldt med nitrat-åndende dyr Udgivet 29.12.2009

Et internationalt forskerteam ledet af forskere fra Aarhus Universitet opdagede for få år siden tre arter af encellede dyr, såkaldte foraminferer, som ånder med nitrat hvis ilten slipper op. På den måde fjerner dyrene nitrat når de ånder.

Århusforskerne har nu, sammen med kollegaer fra Frankrig, Schweiz og Grønlands Klimaforskningscenter, rejst jorden rundt på en række ekspeditioner – inkl. Galathea. Forskerne fandt nitratåndende dyr overalt: Fra Ækvator til Arktis og fra flodmundinger til det åbne ocean. Resultaterne publiceres i denne uge online i det ansete videnskabelige tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences www.PNAS.org

Ny forståelse af kvælstofkredsløbet – gamle modeller må forkastes

Nitratåndende dyr omdanner nitrat til kvælstof-gas og fjerner derved nitrat fra havmiljøet. Sådanne processer troede man tidligere var forbeholdt bakterier. De mange nitratåndende dyr gør, at forskerne nu må se på kvælstofkredsløbet med nye øjne og ændre på deres beregninger over hvor meget nitrat der faktisk fjernes fra havmiljøet. Resultaterne fra den verdensomspændende undersøgelse tyder på, at nitratfjernelsen i nogle havområder er op til 70 % større end forskerne hidtil har regnet med.

Mange forskellige arter ånder nitrat

De nyopdagede nitratåndende dyr er, udover at de er så talrige, også fundet i så forskellige slægtskabslinier, at nitratånding meget vel kan have været en egenskab hos den bakterie, som for måske 1½ milliard år siden blev ophav til de højerestående organismers kraftværker, dvs. de mitokondrier som vi alle har i vores celler i dag. Hidtil har man troet, at mitokondrierne er opstået fra en bakterie der kun brugte ilt i sin respiration. Vores og alle andre organismers mitokondrier burde derfor være afhængige af ilt den dag idag. Men meget tyder nu på, at der findes mitokondrier, der også kan bruge nitrat i respirationen.

Fremtidig forskning vil vise, om vi derfor skal ændre den grundlæggende udviklingsteori bag vores cellersenergi-kraftværk, mitokondriet. Det betyder, at evolutionen af højerestående organismer måske ikke har været så afhængig af ilt som hidtil antaget.

Yderligere oplysninger:

Søren Rysgaard, tlf +299 36 12 46
e-mail: rysgaard @ natur . gl

Nils Risgaard-Petersen, tlf +45 8942 2697, mobil: 29 65 63 25
e-mail: nils.risgaard-petersen @ biology.au . dk

Signe Høgslund, tlf. +45 51 37 93 71
e-mail: signe.hoegslund @ biology.au.dk

Gevinst: Også i denne kerne med mudder fisket op fra bunden af Diskobugten fandt forskerne tusinder af smådyr som kunne ånde med nitrat. Billedet er taget fra det tyske forskningsskib Merian der sejlede op langs Grønlands vestkyst i 2007 i forbindelse med et IPY projekt. Foto: Søren Rysgaard

Verified by ExactMetrics