How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Ny viden om hvaler og havfugle i Davis Stræde Udgivet 29.10.2009

For første gang optaltes havfugle og havpattedyr i Baffin Bugten og Davis Strædet på et tidspunkt, hvor både fugle og hvaler har indledt deres efterårstræk.

Det er forskere fra Grønlands Naturinstitut (GN) og Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) der i september samarbejdede om at gennemføre de omfattende optællinger fra både fly og skib. Canadian Wildlife Service er også partner i undersøgelserne.

Undersøgelserne blev gennemført for at indsamle ny viden om dyrenes fordeling i de åbne havområder. Denne viden indgår i et omfattende program af baggrundsundersøgelser, hvis resultater skal bruges i en strategisk miljøvurdering af de kommende olieaktiviteter i området. Undersøgelserne er finansieret af de olieselskaber, der har fået efterforskningstilladelse og det er Råstofdirektoratet i Nuuk som fordeler midlerne.

Fik tilladelse til at lande i Canada

En Twin Otter fra Air Greenland blev udstyret med kameraer og elektronisk udstyr samt 4 observatører. Der blev fløjet langs fastlagte transekter der gik øst-vest mellem den grønlandske kyst og kysten i Nunavut (Canada) fra Sisimiut i syd til Nuussuaq halvøen i nord. De længste transekter var mere end 650 km lange og kunne gennemføres efter de Canadiske myndigheder gav flyet landingstilladelse i Clyde River og Qikiqarjuaq.

”Fra flyet har vi kunnet identificere nogle områder med mange polarlomvier og søkonger”, siger Lars Maltha Rasmussen, forsker ved Grønlands Naturinstitut. ”Når lomvierne forlader ynglepladserne på fuglefjeldene sammen med de endnu ikke flyvefærdige unger i slutningen af august foretager de et såkaldt svømmetræk. Vi har også data fra svømmetrækket fra nogle individer der har været mærket og sporet med satellitradiosendere.”

Store flokke af hvaler observeret

Rikke Guldborg Hansen, GN, er begejstret over de mange gode observationer af hvaler på flyveturen: ”Selvom vejret har været ustabilt i perioder, så har vi været heldige at kunne gennemføre størstedelen af flyvningerne under meget gode vejrforhold. Vi har bl.a. observeret grindehvaler ude midt I Baffin Bugten, hvor de ikke tidligere er registreret, og vi var heldige at støde på en stor flok trækkende narhvaler på mellem 350 og 500 dyr tæt på den canadiske kyst.” Grønlandshvaler, en anden vigtig hval, er på denne tid af året i Iniginganiq (Isabella Bay) i Canada. Dette reservat er det første i verden af sin slags for grønlandshvaler. ”Vi observerede mindst 50 grønlandshvaler i løbet af de blot 20 minutter vi fløj rundt i bugten,” siger Rikke Guldborg Hansen.

Undersøgelser også fra havforskningsskib

I det samme område og samtidig med flyvningerne, blev der foretaget marinbiologiske undersøgelser og fugleoptællinger fra skib. Disse blev foretaget af forskere fra DMU fra det islandske forskningskib R/V Bjarni Sæmundsson. Togtleder Doris Schiedek, DMU, er meget tilfreds med togtet. ” Det var muligt at optælle havfugle, som polarlomvier og søkonger, samtidigt med fordelingen af zooplankton og små fisk (f.eks. unge polartorsk), som er vigtige fødekilder for havfugle. Disse data vil hjælpe os til at forstå sammenspillet mellem fuglenes opholdssteder under trækket og deres fødekilder”.

Kontakt:

Lars Maltha Rasmussen, Grønlands Naturinstitut. Telefon: +299 48 58 51, mail

Anders Mosbech, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Afdeling for Arktisk Miljø. Telefon: +45 4630 1934

Doris Schiedek, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet ,Afdeling for Arktisk Miljø. Telefon: +45 4630 1962

Rikke Guldborg Hansen betjener det avancerede computerudstyr i flyet. Foto: Lars Maltha Rasmussen.

Indsamling af zooplankton fra forskellige vanddybder med multinet. Foto: David Boertmann.

Verified by ExactMetrics