How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Nyt center for klimaforskning i Nuuk Udgivet 01.05.2009

Grønland får nyt klimaforskningscenter, der skal forske i klimaforandringerne og konsekvenserne heraf for natur og samfund i Arktis.

Klimaforskningscentret i Nuuk i Grønland åbner fredag d. 1. maj, efter en bevilling på 35 mio. kr. fra Videnskabsministeriet. Professor og marinbiolog Søren Rysgaard bliver chef for det nye center, Grønlands ”klimauniversitet.”

– Det er vigtigt at støtte netop denne forskning i Grønland, fordi den grønlandske befolkning bliver påvirket direkte af forandringerne. Samtidig vil det sikre, at dansk og grønlandsk klimaforskning kan få en endnu mere markant og fremskudt rolle i fremtiden, siger videnskabsminister Helge Sander.

I samarbejde med landsstyremedlem Tommy Marø har videnskabsministeren og bevillingen fra globaliseringspuljen skabt forudsætningerne for, at Danmark og Grønland fortsat kan give et vigtigt bidrag til forskningen i klimaændringerne og deres konsekvenser for naturen og samfundet i de arktiske egne.

Landsstyremedlem for forskning i Grønland, Tommy Marø, er meget glad for at få et nyt klimaforskningscenter til Nuuk: -Forhåbentlig vil det finde løsninger på mange af de udfordringer, som vi måske snart kommer til at opleve, siger Tommy Marø. Grønland bidrager også til finansieringen af det nye klimaforskningscenter, blandt andet med kontorfaciliteter på Grønlands Naturinstitut, siger Tommy Marø.

Centrets chef, professor Søren Rysgaard har i de seneste fire år været professor på Grønlands Naturinstitut i Nuuk hvor han har etableret et blomstrende forskningsmiljø dér. Center for Klimaforskning placeres i Nuuk i tilknytning til Grønlands Naturinstitut og Grønlands Universitet.

Hovedopgaven bliver at beskrive klimaændringerne og vurdere, hvad de vil betyde for de arktiske samfund og naturforhold. Netop i Arktis er der allerede nu synlige tegn på klimaforandringer med blandt andet indskrænkning i havisen og afsmeltning fra Indlandsisen.

Udover centerchefen bliver der ansat en professor eller lektor inden for samfundsvidenskaberne med tilknytning til Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, og derefter er forventningen, at der bliver sat fem-otte nye forskningsprojekter i gang.

Yderligere oplysninger:
Professor Søren Rysgaard, Grønlands Naturinstitut,
tlf. +299 36 12 00, email rysgaard@natur.gl

Yderligere kommentarer fra videnskabsminister Helge Sander fås ved kontakt til informationschef Allan Boldt, tlf. +45 3392 9739, abo@vtu.dk

Landstyremedlem for forskning i Grønland Tommy Marø
tlf. +299 34 50 00

Verified by ExactMetrics