How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Opvarmningen i Arktis: Klimaforskningscentret med i status i Science over de økologiske ændringer Udgivet 11.09.2009

Forsker fra Klimaforskningscentret ved Grønlands Naturinstitut giver sammen med en række af verdens førende forskere i Arktis en samlet status over de observerede klimaeffekter på arktiske planter, dyr og økosystemer i det seneste nummer af Science.

Grønlands Klimaforskningscenter beskæftiger sig med klimaændringernes forventede indflydelse på de arktiske marine, limniske og terrestriske miljøer og på det grønlandske samfund – herunder tilpasningsstrategier og forebyggelsesstrategier. Centret er etableret i et samarbejde mellem Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland, Grønlands Naturinstitut og Grønlands Universitet.

Status-artiklen i Science er et direkte resultat af konferencen ”After the Melt”, som Danmarks Miljøundersøgelser holdt på Aarhus Universitet sidste sommer i forbindelse med det internationale polarår (IPY). Her fremlagde forskere fra hele verden de nyeste forskningsresultater inden for den globale opvarmnings betydning for den arktiske flora og fauna, ændringer i økosystemer, fødekæder og i de arktiske områders udveksling af drivhusgasser som CO2 og metan.

Kontakt: Professor Søren Rysgaard (Rysgaard@natur.gl)

Verified by ExactMetrics