How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Rådgivning for hvalros på vej Udgivet 03.12.2009

En arbejdsgruppe under NAMMCO (The North Atlantic Marine Mammal Commission) med forskere fra Grønland, Danmark, USA, Canada og Norge mødtes d. 23.-26. november i den grønlandske repræsentation i København for at vurdere status for hvalros i Grønland og naboområder i Canada og ved Svalbard.

Arbejdsgruppen diskuterede bl.a. resultater af optællinger, bestandenes udbredelse, genetik, satellitsporinger, fangstdata og økologi for at finde ud af, hvordan bestandene trives. Gruppen enedes også om anbefalinger for bæredygtigt udnyttelse af de tre grønlandske bestande. Rapporten fra mødet skal senere forelægges NAMMCO’s videnskabelige komité, hvorefter rådgivning for en bæredygtig fangst i Grønland kommer fra NAMMCO’s Kommission. Mødets referat og resultater offentliggøres først efter godkendelse fra NAMMCO.

Ved NAMMCO-arbejdsgruppens forrige møde i 2005 kunne man ikke give nogen rådgivning på grund af mangelfulde data. Den gældende hvalrosrådgivning er fra 2006 og 2007 og stammer fra Grønlands Naturinstitut. Siden da er vores kendskab til antallet af hvalrosser og afgrænsningen mellem de forskellige bestande øget betydeligt. Den ny viden er, sammen med fangststatistikken, blevet brugt til at beregne et niveau for en bæredygtig fangst. De nye undersøgelser har været mulige pga. væsentlig økonomisk bistand fra Miljøstyrelsen i Danmark.

Fra Grønlands Naturinstitut deltog fire repræsentanter i mødet i NAMMCO-arbejdsgruppen, hvis formand er seniorforsker Erik W. Born.

Kontakt: Erik Born, seniorforsker, Grønlands Naturinstitut

Telefon 36 12 00 e-mail

Fernando Ugarte, afdelingsleder, Grønlands Naturinstitut

Telefon 36 12 00 e-mail

Verified by ExactMetrics