How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Satellitsporing af truede sæler i Sydgrønland Udgivet 14.09.2009

Det lykkedes for et hold forskere fra Grønlands Naturinstitut og Danmarks Miljøundersøgelser at fange otte spættede sæler, en remmesæl og en ringsæl tæt ved Kap Farvel og forsyne dem med satellitsendere i sommeren 2009.

Det er første gang at både spættet sæl og remmesæl er blevet udstyret med satellitsendere i Grønland. Senderne giver løbende informationer om sælernes bevægelser og dykkeadfærd via satellit til forskernes kontorer. I Grønlands Rødliste, er spættet sæl kategoriseret som ”kritisk truet” mens remmesæl er under kategorien ”ikke nok data til at kunne vurdere status”.

”Det er specielt vigtigt at undersøge hvor de spættede sæler opholder sig og hvor de søger føde. Den spættede sæl gik drastisk tilbage i Grønland allerede i 1960erne og 1970erne, og siden da er den blevet meget sjælden”, siger Aqqalu Rosing-Asvid.

Aqqalu Rosing-Asvid fra Grønlands Naturinstitut leder satellitsporings-projektet, der er et af en række undersøgelser bestilt af Råstofdirektoratet for at evaluere effekten af olieefterforskning i Kap Farvel området. Grønlands Naturinstitut har i mange år anbefalet en fredning, og North Atlantic Marine Mammal Commission (NAMMCO) anbefaler også et stop for fangsten, for at sikre at den spættede sæl ikke udryddes i Grønland. Den spættede sæl er så sjælden i Vestgrønland, at der kun af og til ses enkelte dyr. I det sydligste Grønland er der stadig en lille bestand, men forskellige observationer tyder på at den også er gået stærkt tilbage de sidste år. Det er netop denne lille bestand i Sydgrønland som er fokus for den nye undersøgelse.

Sælerne er blevet forsynet med to typer satellitsendere. Den ene er limet på pelsen, og den anden er en lille sender fæstet i den ene bagluffe som en slags ”ørering”. Alle de spættede sæler som fik sendere på var voksne sæler. Disse er fredede i perioden 1. maj til 1. oktober, men fangere og jægere anmodes om at undlade at skyde sæler med radio-sender også efter 1. oktober, så de kan sende informationer om deres liv tilbage til forskerne.

Spættet sæl med satellitsender. Foto: Aqqalu Rosing Asvid.

De spættede sæler ved Kap Farvel havde endnu ikke helt overstået deres fældning i begyndelsen af september, og brugte derfor det meste af dagen, med at sole sig på land. Foto: Aqqalu Rosing Asvid.

Verified by ExactMetrics