How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Sjælden sørgedue set i Nuuk Udgivet 28.10.2009

Den sjældne sørgedue er set i Nuuk for første gang. Det var Tanja Joelsen, der den 11. april 2010 opdagede duen, lige uden for sit stuevindue, hvor hun fodrer småfugle. Duen var tilsyneladende meget sulten og spiste fuglefrø uafbrudt i to timer, hvorefter den hvilede sig.

Tanja Joelsen vidste ikke, hvilken slags due der var tale om, men en tilkaldt fugleinteresseret kunne fastslå, at der var tale om en sørgedue. Duen var tydeligvis noget afkræftet, hvilket kan tyde på, at den netop var ankommet efter at være kommet på afveje under forårstrækket. I dagene op til den 11. april, lå der et lavtryk med centrum i Davis Strædet, og det kan have sendt den lille fugl ud af kurs og tværs over strædet fra Canada til Grønland. Duen har opholdt sig i Nuuk i mindst en uge, og er i dagene siden jævnligt dukket op ved Tanja Joelsens foderbræt.

Selvom sørgeduen er en af de mest almindelige og vidt udbredte fugle i Nordamerika, så ses den sjældent i Grønland. Der er således kun kendskab til tre tidligere iagttagelser: Narsalik ved Paamiut, den 10. juli 1901, Maniitsoq den 14. oktober 1946 og senest Nanortalik 15. oktober 2009.

Fundet af sørgeduen ved Nuuk er det første forårsfund i Grønland. Sørgeduen er den eneste dueart, der er registreret som spontant forekommende i Grønland, dvs. at den er kommet hertil af sig selv uden menneskets hjælp.

Sørgedue også ved Nanortalik

Duer er langt fra noget almindeligt syn i Grønland så Hendrik Kielsen gjorde store øjne, da han den 15. oktober 2009 pludselig opdagede en due der kom helt tæt på ham, mens han arbejdede nær sit hjem i Nanortalik. Da der holdes brevduer i fangenskab kontaktede Henrik Kielsen en lokal dueholder, der dog ikke holder denne type duer, som da også ser meget anderledes ud end tamduer. Derefter henvendte Hendrik Kielsen sig til Grønlands Naturinstitut, for at høre hvad duer egentlig spiser. Inunnguaq Enoksen, Nanortalik, fik også taget nogle fotos af fuglen, og sendte dem til KNR, som viste fuglen på sin hjemmeside. Ud fra disse fotos kunne duen bestemmes til en sørgedue.

Sørgeduen overvintrede i Grønland!

Plantefrø udgør 99 % af sørgeduens føde, som den finder ved at spadsere rundt på jorden, og den lader sig gerne fodre i foderautomater, hvor den langt fra er kræsen. Hendrik Kielsen og hans hustru holder af at fodre fuglene ved deres hus, og de har siden de opdagede duen set den dagligt ved huset og fodrer den med fuglefrø. Det er kendt fra Canada, at sørgeduer kan overvintre her, blot de fodres regelmæssigt. Det lykkedes også for duen at klare vinteren i Nanortalik, der blev set helt frem til 2. påskedag. På grund af ligheden mellem de to fugle i Nanortalik og Nuuk, er det muligt, at der faktisk er tale om det samme individ.

Sørgeduen er meget almindelig i Nordamerika

Sørgeduen er en mindre dueart, lidt mindre end en tyrkerdue, som er almindelig i Danmark. Den har en brunlig eller grålig grundfarve, med nogle karakteristiske mørke pletter på vingedækfjerene og en mørk plet under øjet. Sørgeduen har sit navn efter dens klagende sang, der kan beskrives som kooUoo-woo-woo-woooo.

Sørgeduen er en af de mest almindelige og vidt udbredte fugle i Nordamerika, hvor man regner med at der yngler omkring 475 mil. individer. Den er udbredt fra Panama i syd til det sydlige Canada omkring Quebec i vest. Nogle af de nordligste fugle er trækfugle. I Grønland er den sjælden og her der er kun kendskab til to tidligere iagttagelser: Narsalik ved Paamiut, den 10. juli 1901 og Maniitsoq den 14. oktober 1946. Det er samtidig den eneste dueart, der er registreret som spontant forekommende i Grønland, dvs. at den er kommet hertil af sig selv uden menneskets hjælp.

Kontakt: Lars Maltha Rasmussen på +299 36 12 96 eller e-mail

Sørgeduen har en lang hale med hvid yderhalefjer og karakteristiske mørke pletter på vingerne. Nuuk 11.04.2010. Foto: Lars Maltha Rasmussen.

Verified by ExactMetrics