How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Tre nye rapporter om Grønlandsk Natur Udgivet 19.06.2009

Interessen for olieefterforskning i Grønland er stærk stigende. To nye rapporter, som Grønlands Naturinstitut har medvirket til at udarbejde, beskriver den nuværende viden om grønlandsk natur og miljø i Baffin Bugten og Grønlandshavet, og vurderer hvilke påvirkninger olieefterforskning og -udvinding vil kan få for naturen.

Yderligere en rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser beskriver resultaterne af to optællinger af fugle og havpattedyr foretaget fra fly i Nordøstgrønland i 2008.

Boertmann D, Johansen K, Rasmussen LM, Schiedek D, Ugarte F, Mosbech A,

Frederiksen M, Bjerrum M 2009. The eastern Baffin Bay. A preliminary strategic environmental impact assessment of hydrocarbon activities in the KANUMAS West area. – NERI. Technical report no. 720.

Boertmann D, Johansen K, Rasmussen LM, Schiedek D, Ugarte F, Mosbech A,
Frederiksen M, Bjerrum M 2009. The western Greenland Sea. – A preliminary strategic environmental impact assessment of hydrocarbon activities in the KANUMAS East area. – NERI. Technical report no. 719.

Johansen, P., Aastrup, P., Boertmann, D., Glahder, C., Johansen, K., Nymand, J., Rasmussen, L.M. & Tamstorf, M. 2008:
Aluminiumsmelter og vandkraft i det centrale Vestgrønland. – Faglig rapport fra DMU nr. 664.

Verified by ExactMetrics