How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Dansk klima- og energiminister på besøg i Zackenberg Udgivet 25.08.2010

Grønlands Klimaforskningscenter var med for at vise den danske klima- og energiminister, Lykke Friis, rundt i Daneborg og Zackenberg. Samtidig blev hun orienteret om MarinBasis programmerne i henholdsvis Zackenberg og Nuuk samt om Klimaforskningscentrets øvrige igangværende og planlagte forskningsaktiviteter i og omkring Grønland.

Første stop i området var Daneborg, hvor de marine forsknings- og moniteringsaktiviteter har til huse. Forskere fra Klimaforskningscentret og fra Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet havde netop afsluttet årets feltarbejde, der i år er forløbet nemmere end normalt pga. usædvanlig lidt havis.

Der var også en rundvisning i de nye forskningsfaciliteter i Daneborg. Forskningsfaciliteterne omfatter laboratorium, bådehus og et nyt beboelseshus på 154 m2 til indkvartering af forskere, der nu kan bo mere bekvemt end hidtil, når de arbejder i Young Sund fjorden og på havet ud for NØ Grønland. Bygningerne og et mindre forskningsskib er finansieret af Aage V. Jensens Fonde. Byggeriet forventes færdigt i september og vil allerede blive taget i brug denne vinter, hvor et forskningssamarbejde mellem Grønland og Canada skal undersøge havisen ud for Young Sund fjorden.

Efter besøget i Daneborg, hvor der bl.a. blev set isbjørn og et par hvalrosser, fløj gruppen med helikopter op på en gletsjer bag Zackenbergdalen. Her kunne ministeren se en målestation fra GlacioBasis programmet, der foretager automatiske målinger af klima, bevægelse og afsmeltning af gletsjeren. Målestationen er en del af et netværk af målestationer omkring Grønland.

Samme aften var der rundvisning på stationsområdet ved Zackenberg. Zackenberg består af en række huse indeholdende indkvartering, laboratorier, generatorhuse etc.

Den næste dag var der, efter foredrag i stationens forsamlingshus, rundvisning på undersøgelsesfelterne ved Zackenberg, hvor arbejdet med KlimaBasis, BioBasis og GeoBasis programmerne blev forevist af medarbejdere og studenter fra stationen. Endelig fik delegationen, inden afrejsen til Danmark, lejlighed til at besøge den gamle fangststation ved Zackenberg.

Foto: Søren Rysgaard.

Det nye forskerhus i Daneborg vil stå færdig i løbet af efteråret. Det er finansieret af Aage V. Jensens Fonde. Foto: Søren Rysgaard.

Zackenberg ejes af Grønlands Selvstyre og drives af Danmarks Miljøundersøgelser. Arbejdet i Zackenberg koordineres gennem programmet Zackenberg Ecological Research Operations (ZERO) med følgende institutioner som partnere:

·         Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet

·         Grønlands Naturinstitut og Klimaforskningscenter

·         Københavns Universitet

·         Asiaq, Grønlands Forundersøgelser

·         De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Arbejdet i Zackenberg gennemføres ved hjælp af midler fra:

·         Energistyrelsen

·         Videnskabsministeriet

·         Grønlands Selvstyre

·         Aage V. Jensens Fonde

Verified by ExactMetrics