How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Edderfugle i Sydøstgrønland er optalt for første gang Udgivet 05.03.2010

Sydøstgrønland er en af de mindst udforskede dele af Grønland. Det har biologer fra Grønlands Naturinstitut nu rådet bod på. I juni 2008 blev kystlinjen mellem Kap Farvel og Scoresbysund for første gang undersøgt fra fly. Det er meget få mennesker, der færdes her, hvor kysten mange steder er utroligt barsk og farvandet isfyldt det meste af året. Resultaterne af den omfattende optælling kan nu læses i Teknisk Rapport nr. 81 fra Grønlands Naturinstitut.

Formålet var bl.a. for første gang at optælle de ynglende edderfugle. ”Hidtil har Sydøstgrønland nærmest været en hvid plet på landkortet med hensyn til oplysninger om edderfugle. Og da edderfugle er en af de vigtigste fangstarter i Grønland, var det vigtigt at finde ud af, hvor mange der opholder sig her,” siger Flemming Merkel, der har stået for optællingen.

Der blev registreret mange nye ynglekolonier af edderfugle og måger, som man ikke har haft kendskab til tidligere. Det samlede antal ynglende edderfugle var som forventet beskedent og anslås til at være mellem 1600 og 3200 par. De største kolonier blev fundet i de områder, der først blev isfrie. En del af edderfuglene yngler i modsætning til andre steder i Grønland enkeltvis langs kysten, hvilket sikkert skyldes at antallet af ræve er lavere i Sydøstgrønland.

Ukendt fældningstræk opdaget

Foruden de edderfugle, der yngler i området, opholdt der sig mere end 10.000 edderfugle, som antages at yngle i Island, men som trækker til Sydøstgrønland lige efter ynglesæsonen. Her fælder de deres svingfjer, og kan derfor i en periode ikke flyve. Dette fældningstræk har hidtil været helt ukendt og involverer sandsynligvis et større antal edderfugle fra Island.

Spættet sæl gik voldsomt tilbage i Grønland allerede i 1960erne og 1970erne, og siden er den blevet meget sjælden. Derfor var det specielt vigtigt at undersøge hvor de spættede sæler opholder sig. Flere lokaliteter i Sydgrønland, hvor der tidligere har været observeret spættet sæl blev dog undersøgt forgæves. Men ved et besøg  i august 2009 blev det konstateret, at spættet sæl stadig forekommer i dette område.

Der blev også registreret andre  havpattedyr og blandt de mere bemærkelsesværdige observationer var en ung grønlandshval, hvilket viser at den lille og udryddelsestruede Spitsbergen bestand af grønlandshval er reproduktionsdygtig.

Kontaktpersoner:
Flemming Merkel tlf. +45 4601933 – email
Lars Maltha Rasmussen tlf. +299 361200 – email

Sermilik ved Tasiilaq er en af de fjorde i Sydøstgrønland, hvor isen bremses op tidligt på foråret. Foto: Lars Maltha Rasmussen.

Denne unge grønlandshval blev set ved Blossevillekysten. Foto: Fl. Merkel

Verified by ExactMetrics