How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Klimaforskere overvåger Kangiata Nunaata Sermia gletsjeren Udgivet 30.04.2010

Forskerne Martin Truffer, David Podrasky og Daniela Dellagiustina fra University of Alaska Fairbanks er netop kommet retur til Nuuk efter ti dages tur til Kangiata Nunaata Sermia-gletsjeren, der udmunder i bunden af Godthåbsfjorden nordøst for Nuuk. Med kyndig hjælp fra Kunuk Lennert og Thomas Krogh fra Grønlands Klimaforskningscenter etablerede de en baselejr, hvorfra der med helikopter blev udlagt kameraer, GPS og seismiske stationer for at overvåge udstrømningen af gletsjeris i fjorden.

Gennem det seneste tiår har gletsjerne omkring Grønland øget hastigheden, hvorved der strømmer større mængder af is og ferskvand ud i de tilstødende havområder. Det er den gængse opfattelse, at årsagen er varmere, indstrømmende havvand. Direkte målinger på afsmeltningen er vanskelige i isdækkede fjorde med kalvende isbræer.

Projektet ”Gletsjer-Fjord-Hav” er et treårigt samarbejde mellem Grønlands Klimaforskningscenter i Nuuk, University of Alaska og University of New Hampshire i USA. Forskerne forsøger at forstå samspillet mellem gletsjerisen og vandet i fjordsystemet. Dette gøres ved at måle udstrømningen af is i fjorden og tabet af gletsjervolumen som følge af afsmeltning og kalvning.

Ismålingerne bliver derefter relateret til havvandets varmetransport i fjorden, der overvåges og beregnes ved hjælp af både målebøjer og kontinuerlige CTD transekter (Conductivity-Temperature-Depth) samt gennem modeller.

Video af Kangiata Nunaata Sermia-gletsjeren set gennem overvågningskamera.

Martin Truffer og Kunuk Lennert klargør måleudstyr. Foto: Thomas Krogh

Udsigt over gletsjeren Kangiata Nunaata Sermia mod Godthåbsfjord. Foto: Martin Truffer

Verified by ExactMetrics