How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Lokal viden om lodde, ørred og stenbider kortlagt ved Upernavik og bygder Udgivet 26.02.2010

Forsker Josephine Nymand og biologassistent Sofie Ruth Jeremiassen har været i Upernavik og bygder i januar 2010, for at indsamle viden om hvor de lokale fisker efter lodde, ørred og stenbider.

Det er vigtigt at få viden om, hvor fiskebestandene og andre levende ressourcer befinder sig, samt at kortlægge den menneskelige udnyttelse af fiskene der sker i dag. Undersøgelsen blev igangsat i forbindelse med olieselskabet Cairn’s planer om at starte prøveboringsaktiviteterne i Disko Vest området i juni 2010.

Den indsamlede viden vil Grønlands Selvstyre kunne bruge til at identificere områder, der er højt sensitive overfor evt. olieudslip og til at begrænse eventuelle skader på naturen og fisk, hvis der skulle ske olieudslip fra olieboringsaktiviteterne. Grønlands Naturinstitut og Danmarks Miljøundersøgelser har tidligere lavet lignende interviewundersøgelser langs Grønlands vestkyst om kortlægning af fiskearter.

´Vi havde indkaldt fiskere og fangere via de lokale KNAPK foreninger, samt andre brugere af naturen til offentlige møder i forsamlingshuse og borgerhuse, og der var stor interesse for at mødes med os. Vi talte primært om, hvor de fisker efter lodde, ørred og stenbider, men også om hellefisk og andre fiske- og dyrearter; hvor der er gydepladser og opholdssteder i de lavvandede havområder´ fortæller biolog Josephine Nymand´. ´Vi fik ved fælles hjælp markeret og indtegnet deres viden på kort, så nu har vi data fra Upernavik, Upernavik Kujalleq, Kangersuatsiaq, Aappilattoq, Innarsuit, Tasiusaq og Nuussuaq. Jagtbetjente fra Upernavik var meget behjælpelige og sejlede os til de tre sydligste bygder´.

Undersøgelsen er en del af projektet “Environmental Oil Spill Sensitivity Atlas for the West Greenland Coastal Zone”, der er ledet af Danmarks Miljøundersøgelser.

For yderligere information Kontakt biolog Josephine Nymand, tlf. 361200, e-mail

Solen kom frem i Nuussuaq. Foto: Josephine Nymand.

Verified by ExactMetrics