How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Ny Ph.d. i marine økosystemer i Grønland Udgivet 26.08.2010

Forsker ved Grønlands Klimaforskningscenter ved Naturinstituttet, Martin E. Blicher, har netop forsvaret sin Ph.d-afhandling om de store bunddyrs, særligt søpindsvins og forskellige muslingearters rolle i det marine økosystem i Grønland.

Den arktiske region forventes at gennemgå dramatiske klimaforandringer i de kommende årtier som følge af global opvarmning.  Den eksisterende viden om marine økosystemers struktur og dynamik i Arktis er begrænset.

”Derfor har et vigtigt element i mit studie har været at deltage i en igangværende kortlægning af det marine økosystem i Godthåbsfjorden fra de laveste fødekædeniveauer op til toppen af fødekæden, hvor rovdyrene befinder sig. Dels for at kunne sammenligne resultaterne med andre undersøgelser i arktiske miljøer og dels for at skabe helt basal viden om, hvordan økosystemet fungerer. Den viden har vi brug for, både for at kunne forstå hvad der sker i økosystemerne nu, men også for at kunne dokumentere eventuelle fremtidige ændringer” fortæller Martin Blicher.

Forskningen tager afsæt i to moniteringsprogrammer, som overvåger og indsamler en bred mængde af data om klimatiske og biologiske forhold. MarinBasis Nuuk i Godthåbsfjorden repræsenterer det lavarktiske økosystem og MarinBasis Zackenberg i Young Sound i Nordøstgrønland repræsenterer det højarktiske økosystem.

”Som del af undersøgelsen af mulige effekter af fremtidige klimaændringer har jeg søgt at identificere de vigtigste miljøparametre for dynamikken hos de store bunddyr i Grønland, dvs. hvor meget organisk stof de producerer og omsætter, hvor stor biomassen er, hvilke arter der findes og i hvilken grad de er tilgængelige for dyr højere oppe i fødekæden. En forståelse af de grundlæggende økologiske processer er vigtig for at kunne vurdere årsagerne til eventuelle ændringer i fremtiden.”

Afhandlingen er lavet i samarbejde med Københavns Universitet, Grønlands Naturinstitut og  Danmarks Miljøundersøgelser ved Århus Universitet. Projektet er finansieret med støtte fra Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland og Departementet for Kultur, Undervisning, Forskning og Kirke. Logistisk støtte er modtaget fra MarinBasis overvågningsprogrammerne.

Blicher, Martin E (2010):
Structure and dynamics of marine macrozoobenthos in Greenland – and the link to environmental drivers. PhD thesis (8MB)
Affiliation: Greenland Climate Research Centre, Greenland Institute of Natural Resources, Department of Biology, University of Copenhagen, Department of Marine Ecology, National Environmental Research Institute (NERI), Aarhus University.

Martin Blicher i færd med at tage prøver af havbunden i Baffin Bugt. Foto: Paul Batty

Verified by ExactMetrics