How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Overvågning af lomviekolonierne på Østkysten Udgivet 19.08.2010

Lomviekolonierne ud for Ittoqqortoormiit blev i slutningen af juli besøgt af biologerne David Boertmann (Danmarks Miljøundersøgelser – DMU) og Aili L. Labansen (Grønlands Naturinstitut), sammen med den lokale jagtbetjent, Erling Madsen.

To kolonier ved mundingen af Kangertittivaq/Scoresbysund huser den østgrønlandske ynglepopulation af lomvie; Kangikajik (Kap Brewster) på sydsiden af fjordmundingen og Appalik (Raffles Ø) et stykke nord for fjordmundingen. Disse to kolonier, hvor der også yngler rider, skal efter en plan udarbejdet af Grønlands Naturinstitut optælles i år. Lomvie og ride er vigtige fangstarter i Grønland og dermed er det også Grønlands Naturinstituts opgave at overvåge deres bestande. Derudover det vigtigt at kende til størrelsen af populationen ved miljøvurderinger i forbindelse med råstofefterforskning. De omtalte kolonier blev sidst optalt i 2004.

Feltarbejdet i Ittoqqortoormiit bestod i dels at udføre direkte tællinger af fugle på reder og dels i fotografering af kolonierne, som senere vil blive optalt på fotos. Efter planen skulle der også udføres observationer af daglig variation, ved at fotografere udvalgte dele af kolonien (study plots) ved Kangikajik flere gange i løbet af dagen i nogle dage. Dette det lod sig desværre ikke gøre, da holdet havde problemer med at krydse den mere end 30 km brede fjord både på grund af blæst og tåge og desuden umuliggjorde dønningen landgang ved kolonierne.

Når der hverken er storis langs kysten eller fastis i fjorden er fjorden meget påvirket af både dønninger fra havet og fjordvind fra selve fjorden. Så kan det være svært at krydse fjorden, selv om der er fint vejr i selve Ittoqqortoormiit´ fortæller jagtbetjent Erling Madsen.

Det vigtigste lykkedes dog, nemlig at få gennemfotograferet de to lomviekolonier med henblik på optælling af ynglebestanden og sammenligning med tidligere og fremtidige tællinger. Efter to mislykkedes forsøg og flere dage i byen, hvor vi med øget bekymring havde set på tåge, store bølger og dønninger fra havet, lykkedes det på femtedagen at krydse fjorden og nå ud til Kangikajik. Efter yderligere et par dage med tåge langs kysten, lykkedes det også at nå ud til kolonien på Appalik. Dette besøg blev gennemført trods kraftig dønning, fordi det franske par Janusz og Joelle Kurbiel tilbød at sejle derop med deres større fartøj ”Vagabond’elle”.

Derudover blev der observeret en ternekoloni ved Kap Tobin, som ikke hidtil var registreret i databasen over grønlandske havfuglekolonier, og vi fik indsamlet lokal viden om lomviekolonier fra lokalkendte, som i deres unge dage havde samlet lomvieæg fra de stejle klippesider.

For yderligere information kontakt biolog Aili L. Labansen

Verified by ExactMetrics