How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Ph.d-afhandling om havternen i Grønland Udgivet 26.05.2010

Forsker Carsten Egevang, Grønlands Naturinstitut, forsvarede d 2. juni 2010 sin Ph.d-afhandling om havternen i Grønland på Københavns Universitet.

Carsten Egevangs afhandling præsenterer studier udført på Kitsissunnguit (Grønne Ejland), Disko Bugt i Vestgrønland samt på Sandøen i Nordøstgrønland i perioden 2002-2008. Resultaterne fra studiet repræsenterer vigtigt videnskabelig dokumentation om havternens biologi i Grønland, og bidrager med ny viden om en art, som man ikke vidste meget om før 2002.

PhD-afhandlingen består af et sammendrag samt fem videnskabelige artikler, hvor særlig én har modtaget stor opmærksomhed fra den internationale presse. Artiklen beskriver havternens årlige rejse fra de grønlandske yngleområder til vinterkvarteret ved Antarktis, og tilbage igen til Grønland – det længste træk registreret hos noget dyr. Alene den tilbagelagte distance (gennemsnitlig 71.000 km) er interessant, men studiet kunne også dokumentere, hvordan ternerne under deres lange træk er afhængige af havområder med særlig høj biologisk produktion og fulgte en rute med favorable vindretninger. Studiet er det første af sin art, og nyheden gik i januar måned verden rundt i trykte og elektroniske medier.

Afhandlingen indeholder også det første studie af havternens evne til at lægge et nyt kuld æg, hvis første kuld går tabt, havternens fødevalg samt målinger af havternens ungers vækst og overlevelse gennem ynglesæsonen. Disse data indgår i et andet vigtigt studie i PhD-afhandlingen: en teoretisk modellering af ægsamlings betydning for havternebestanden.

Afhandlingen indeholder desuden en række anbefalinger til de grønlandske forvaltningsmyndigheder vedrørende bæredygtig havterneægsamling, og forslag til hvordan overvågningen af havternekolonierne i Grønland kan udføres, samt estimater af ynglebestanden i de to vigtigste havternekolonier i Vest- og Nordøstgrønland.

Carsten Egevangs PhD er økonomisk støttet af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland, og er gennemført sideløbende med en stilling som fugleforsker ved Grønlands Naturinstituttet. Privat er Carsten ansvarlig for fotobureauet ARC-PIC.COM, og blev i 2009 kåret som kategorivinder i den prestigefyldte fotokonkurrence ”Wildlife Photographer of the Year”.

Supplerende billedmateriale kan hentes på www.arctictern.info

For mere information kontakt:

Forsker Carsten Egevang caeg@natur.gl, telefon direkte: +45 20788099

eller Afdelingschef Fernando Ugarte feug@natur.gl, telefon direkte: +299 36 12 00

Hent afhandlingen her

Carsten Egevang fra Grønlands Naturinstitut med den første geo-locator fra en genfanget Havterne, Sandøen, Nordøstgrønland Foto: Fernando Ugarte

Geologgeren er så lille, at den kan sættes fast på en benring. Fuglen skal fanges igen for at man kan hente data fra loggeren. Foto: Carsten Egevang.

Verified by ExactMetrics