How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Samspillet mellem oceanografi og plankton i havet ud for Nuuk og Nuup Kangerlua (Godthåbsfjorden) undersøges Udgivet 22.03.2010

Grønlands Klimaforskningscenter har med støtte fra Dansk Center for Havforskning (DCH) fået mulighed for at gennemføre en omfattende feltundersøgelse med havforskningsskibet DANA i perioden 6.-23. juni 2010 på havområder i nærheden af Nuuk.
Togtleder bliver professor Torkel Gissel Nielsen, leder af Klimaforskningscenterets projekt Arktisk plankton dynamik – i et klima under forandring. Formålet med togtet er at undersøge samspillet imellem vandmasserne og planktonfødekæden ved havet ud for Nuuk (Fyllas Banke), udmundingen af Nuup Kangerlua (Godthåbsfjorden), bunden af fjorden og Kapisillit fjorden. (se figur).

Undersøgelserne vil have fokus på den indvirkning, vandets temperatur og saltindhold har på arktiske/subarktiske organismer og plankton økosystemer.

De fire områder områder der vil blive undersøgt mere dybdegående (blå cirkler på figur)

  • Fyllas Banke (havet ud for Nuuk), hvor der dannes oceanografiske fronter. Området  har betydning for væksten af fiskeyngel og for sammensætning og produktion af vigtige plankton organismer.
  • Udmundingen af Nuup Kangerlua (Godthåbsfjorden) hvor kyststrømmen møder udstrømningen fra fjorden. Her finder en vigtig opblanding sted, hvilket giver særlig høj produktion.
  • Den inderste stærkt lagdelte del af Nuup Kangerlua, der påvirkes af udstrømningen af ferskvand fra indlandsisen. Her vil betydningen af bl.a. små krebsdyrs døgnvandring være i fokus.
  • Kapisillit fjord, hvor torskeynglen og den plankton fødekæde som danner grundlag for den lokale torske bestand, vil blive undersøgt i detaljer.

Resultaterne vil give indblik i, hvordan fysiske forhold påvirker forskellige havsystemer, og tilfører viden og data til fortsat model-arbejde over klimaændringernes mulige indflydelse.
Herudover vil de skabe en solid basis for fremtidige undersøgelser af klimaets indvirkninger på sammensætningen og funktionen af arktiske/subarktiske økosystemer.

Det er en internationalt sammensat gruppe forskere fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Grønlands Naturinstitut (GN), Danmarks Miljøundersøgelser (DMI) samt en række europæiske og amerikanske forskningsinstitutioner der står bag de kommende undersøgelser.

De fire områder der skal undersøges er markeret med blå cirkler: Havet ud for Nuuk (Fyllas Banke), udmundingen af Nuup Kangerlua (Godthåbsfjorden), den inderste del af fjorden og Kapisillit-fjorden.

Feltundersøgelsen bliver udført fra havforskningsskibet Dana. Foto: Søren Rysgaard.

Verified by ExactMetrics