How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Kandidat bruger retsmedicinske metoder til at bestemme hvalernes alder Udgivet 26.05.2011

Nynne Hjort Nielsen fra Grønlands Naturinstitut har for nylig forsvaret sit speciale, der samler resultaterne af en undersøgelse af 2 forskellige metoder til at aldersbestemme hvaler. 121 finhvaler fra Island og 83 marsvin fra Vest Grønland er blevet aldersbestemt ved hjælp af de to metoder, som viste sig at give overensstemmende resultater.

Den traditionelle metode til at aldersbestemme hvaler er at aflæse vækstlagene i hvalernes ørevoksprop (bardehvaler) eller tænder (tandhvaler), ligesom man tæller årringene på et træ. Adskillige hvalers alder er i tidens løb blevet bestemt med denne metode, men den har sin begrænsning. Ikke alle bardehvaler, f.eks. grønlandshvalen, har læsbare ørevokspropper og ikke alle tandhvaler, f.eks. narhvalen, har læsbare tænder.

Metoden har også et usikkerhedsmoment, fordi vækstlagene hos gamle dyr ofte er presset så meget sammen, at de næsten er umulige at tælle.

Den nye metode bruger øjenlinsen til at måle på forholdet mellem to varianter af en aminosyre. Metoden bruges bl.a. af retsmedicinere til at aldersbestemme mennesker. Metoden kaldes aspartat racemisering (Aspartic Acid Racemization – AAR) og har før været brugt på finhvaler, grønlandshvaler, narhvaler og vågehvaler, men aldrig før på marsvin.

Gennemsnitsalderen for finhvalerne i undersøgelsen viste sig at være 24 år og det ældste individ var en 120 år gammel han. De 83 marsvin havde en gennemsnitsalder på 5 år og det ældste dyr var 14 år. De to hvalarters overlevelsesrater var meget forskellige, som forventet var den højest for finhvalerne, grundet finhvalernes høje levealder kontra marsvins meget lavere levealder.

Afhandlingens titel er “Age Determination by Aspartic Acid Racemization and Growth Layer Groups, and Survival Rates of Fin Whales (Balaenoptera physalus) and Harbour Porpoises (Phocoena phocoena)”

Vejledere: Professor Eske Willerslev (Center for GeoGenetik, Københavns Universitet) og PhD studerende Eva Garde (Center for GeoGenetik og Grønlands naturinstitut), Dr. Mads Peter Heide-Jørgensen (Grønlands Naturinstitut) og professor Steen Honóre Hansen (Farmaceutisk Fakultet, Københavns Universitet).

Download specialet her

Nynne med øjet fra den berømte finhval, som døde i Vejlefjord i juni 2010. Foto: Fernando Ugarte

For yderligere information kontakt :

Nynne H. Nielsen: nynne.hjort@gmail.com eller Seniorforsker Mads Peter Heide Jørgensen, Grønlands Naturinstitut, telefon +45 32 83 38 25 eller pr. e-mail: mhj@ghsdk.dk eller Afdelingschef Fernando Ugarte: +299 36 12 42, e-mail feug@natur.gl

Verified by ExactMetrics