How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Ny viden om hav-fjord-indlandsis vekselvirkning Udgivet 03.02.2011

Ny forskning i Godthåbsfjorden har afsløret en vigtig lokal varmekilde i fjorden, som kan sættes i forbindelse med øget massetab fra tidevandsgletsjere i kontakt med den Grønlandske Indlandsis. Fornylig har der været stigende fokus på ekstern energitilførsel fra den globale cirkulation gennem Den Vestgrønlandske Strøm hvor varmt vand fra havet sendes ind gennem fjorden til gletsjerne.

Baseret på månedlige moniteringsdata og regelmæssige sæsondatasæt i Godthåbsfjorden har Grønlands Klimaforskningscenter afdækket et hidtil ubeskrevet cirkulationsmønster drevet af tidevandet, som kan relateres til denne lokale energikilde. Kort fortalt opvarmes vandet i den inderste del af fjorden af solens stråler gennem sommeren og selvom dette varme overfladevand flyder ud mod havet blandes det ned af kraftig tidevand i fjordmundingen og varmen sendes så ind i fjorden igen hvor det potentielt kan smelte endnu mere gletsjeris. Hvor mange gange dette transportbånd kører er endnu ukendt.

Dette og andre interessante hydrografiske emner er beskrevet i en ny artikel udgivet af American Geophysical Union, Journal of Geophysical Research – Ocean: Mortensen, J., K. Lennert, J. Bendtsen, and S. Rysgaard (2011), Heat sources for glacial melt in a sub-Arctic fjord (Godthåbsfjord) in contact with the Greenland Ice Sheet, J. Geophys. Res., 116, C01013, doi:10.1029/2010JC006528.

Artiklen er et resultat af forskning med fokus på koblingerne mellem hav, fjord og indlandsis. Arbejdet støttes af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG), Klima og Energiministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt af Aage V. Jensens Fonde.

Feltarbejde på fjordisen. Foto: GCRC

Verified by ExactMetrics