How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Ph.d. i grønlandske bardehvaler Udgivet 18.01.2011

Forsker Malene J. Simon fra Grønlands Naturinstitut forsvarede i dag sin Ph. d. om grønlandske bardehvalers jagtadfærd, akustik og økologi på Aarhus Universitet. Med base på Grønlands Naturinstitut har hun bl.a. studeret grønlandshvalens bevægelser og lyde med små digitale målepakker (DTAG), og vist hvordan et af verdens største rovdyr fanger sit bytte i slow-motion.

Med samme type udstyr har hun registreret, hvordan pukkelhvalen, modsat grønlandshvalen, bruger hurtige slag med halen for at kunne fylde sig med adskillige tons vand fyldt med bytte.

Malene har desuden brugt akustiske og visuelle over­vågnings­metoder til at undersøge de faktorer, der kan påvirke bardehvalernes geografiske udbredelse, sæsonvariation og antal i Vestgrønland. Lydoptagelserne har bl.a. afsløret, at finhvaler synger deres parringssang i november-december måned, mens de stadig er i Davis Strædet, hvor de bliver indtil isdækket lægger sig og ”skubber” hvalerne sydover – dvs. langt senere på året, end man hidtil har troet.

Resultaterne af Ph.d. studiet er relevante for vores forståelse af ændringer i økosystemet i forbindelse med klimatiske forandringer og for rådgivning af myndighederne i forbindelse hvalfangst, turisme og den intensive olieefterforskning i Vestgrønland.

Malene Simon starter efter afslutningen af sit Ph. d. studium i en tidsbegrænset stilling som  post doc ved Grønlands Klimaforskningscenter på Grønlands Naturinstitut, hvor hun fortsætter sine studier af bardehvalernes økologi og udbredelse.

Ph.d. studiet er gennemført ved sektion for Zoofysiologi, Biologisk Institut, Aarhus Universitet, med base på Grønlands Naturinstitut, Nuuk, og i samarbejde med forskere ved Woodshole Oceanographic Institution, APL, Washington University og Grønlands Klimaforskningscenter. Ph.d. studiet er gennemført på et stipendium fra Oticon Fonden med yderligere støtte fra KIIIN, Grønlands Selvstyre.

Finhvalens parringssang i Davis Strædet, spillet 16 gange hurtigere for at det menneskelige øre kan høre det. Optaget af M. Simon og Dr. K. Stafford (Washington Universitet) i Davis Strædet.

Kontaktinfo: Malene Simon, masi@natur.gl, +299-361250 / +299-262357

Download afhandlingen: The sounds of whales and their food: Baleen whales, their foraging behaviour, ecology and habitat use in an arctic habitat.

En pukkelhval spiser krill i Godthåbsfjord. Foto: Fernando Ugarte

Grønlandshval mærket med DTAG. Foto: Malene Simon

Verified by ExactMetrics