How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Rejefangsten bør reduceres med 25 % Udgivet 04.11.2011

Grønlands Naturinstituts undersøgelser viser en fortsat nedgang i den Vestgrønlandske rejebestand. Derfor er rådgivningen for rejefangsterne i Vestgrønland på maximalt 90.000 tons i 2012, hvilket er en reduktion på 25% i forhold til sidste års rådgivning.

Biologerne har gennem en årrække påpeget at bestanden er faldende og de væsentligste årsager til den skærpede rådgivning er:

  • faldende biomasse siden 2005
  • fortsat lav rekruttering af små rejer til det kommende fiskeri
  • reduceret udbredelse af bestanden
  • markant stigning i mængden af små torsk, som påvirker bestanden negativt

Biomassen (dvs. den totale mængde af rejer) har gennem flere år været faldende, det område rejerne befinder sig i er blevet mindre og samtidig har antallet af små rejer på vej ind i fiskeriet gennem flere år været på et lavt niveau. Oveni dette viser de biologiske undersøgelser en markant stigning i mængden af små torsk, hvilket med stor sandsynlighed vil øge dødeligheden i rejebestanden, fordi torsk spiser rejer. Historisk set har forekomsten af torsk haft en stor indflydelse på rejebestanden, der falder, når torskebestanden stiger.

Rådgivningen for rejebestanden ved Østgrønland for 2011 er på 12.400 tons, hvilket er samme rådgivning som sidste år

kontakt: Helle Siegstad, Afdelingschef 36 12 00 eller mail hesi@natur.gl

Verified by ExactMetrics