How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Test af nyt klimaforskningsudstyr Udgivet 10.07.2011

Et PhD projekt i samarbejde mellem Grønlands Klimaforskningscenter i Nuuk og Syddansk Universitet har de seneste uger testet avanceret måleudstyr i Utoqqarmiut Kangerluarsunnguat (Buksefjorden).

Det overordnede mål er at blive i stand til at estimere den mængde ferskvand, som smelter fra Indlandsisen og føres ud til Kangersuneq og videre ud til Nuup Kangerlua (Godthåbsfjord). Kendskabet til mængden af ferskvand, der strømmer ud fra Indlandsisen, er en vigtig del af klimaforskningen, da det medfører ændring af fjordenes vandmasser og dermed påvirker økosystemet og de levende væsener i fjorden.

Før dette kan ske, har man valgt at teste og optimere metoden og måleinstrumenterne under bedre kendte forhold, nemlig i Utoqqarmiut Kangerluarsunnguat (Buksefjorden). Grunden er at der her ligger et vandkraftværk, hvorfra man har meget præcise tal for den ferskvandsmængde, der strømmer ud i Buksefjorden. Derved vil data fra de klimacentrets måleinstrumenter kunne sammenlignes direkte med vandkraftværkets målinger, således at man kan få bekræftet om måleudstyret og målemetoden fungerer korrekt.

De komplicerede målinger bliver udført ved hjælp af forskelligt måleudstyr. Dels anvendes flere velafprøvede og pålidelige oceanografiske instrumenter, herunder ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler), som måler havstrømshastigheder samt CTD (Conductivity, Temperature, Depth), som måler saltindhold/temperatur/dybde. Et par nyere instrumenter, såkaldte microstructure profilers, bruges også. De måler den vertikale bevægelse / turbulens i vandet, mens de føres op eller ned i vandsøjlen. Måledata fra de forskellige instrumenter bruges til at beregne energien i vandet, som senere bruges til at estimere mængden af det ferskvandet, der strømmer ud fra vandkraftværket eller Indlandsisen.

Kunuk Lennert, der er projektleder og PhD studerende, oplyser at feltarbejdet er forløbet planmæssigt og at der nu venter et nogle ugers omfattende arbejde med at analysere de store mængder måledata. Hvis alt går vel vil målingerne i Godthåbsfjorden kunne foregå i sommeren 2012.

MSS profileren (røret med den orange top) er en større version af SCAMP, der i stedet måler mens den synker. Data aflæses direkte under måling fra computer via kabel. Efter at den har nået bunden hales den til overfladen med spil. Den kan anvendes helt ned til 600 meters dybde. Foto: Sabine Flury.

Verified by ExactMetrics